CreuNewid 2018

CreuNewid: Archwilio’r argyfwng ffoaduriaid a symud pobl

Ar hyn o bryd mae’r byd yn profi’r argyfwng ffoaduriaid gwaethaf erioed. Mae straeon am ffoaduriaid, ceiswyr lloches a mudwyr yn y newyddion yn ddyddiol. Pam fod pobl yn symud? Beth yw effaith hynny ar y byd?

Mae CreuNewid yn brosiect dinasyddiaeth fyd-eang sy’n rhoi’r cyfle i ddysgwyr ddysgu a meddwl yn feirniadol am y materion hyn, cyn cychwyn cynllunio a gweithredu’n briodol er mwyn gwneud newid cadarnhaol.

Prosiect Dinasyddiaeth Fyd-eang Actif ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru

Gall ysgolion a cholegau yng Nghymru ymgeisio i gymryd rhan yn CreuNewid 2017-18. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 12 Ionawr 2018. Am ragor o wybodaeth am y prosiect edrychwch ar y wybodaeth isod.

Dysgwch ragor ac ymgeisiwch nawr

Darperir CreuNewid mewn partneriaeth ag Oxfam Cymru, the Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA)) and the Chanolfan Technoleg Amgen (CAT). Ariennir CreuNewid gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Addysg Ryngwladol British Council Wales.

ChangeMaker partners 2018

Pynciau

Mae ChangeMakers yn canolbwyntio ar wahanol bynciau.  Yn ystod y tair blynedd diwethaf y pynciau oedd::

  • Diwydiant Dillad
  • Ffonau Symudol
  • Diogelwch Bwyd

Am fwy

Cwricwlwm Cenedlaethol

Nod CreuNewid yw cryfhau gallu’r dysgwyr i feddwl yn feirniadol a’u sgiliau meithrin tîm, a chynyddu eu dealltwriaeth o faterion cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd.

Mae'n cefnogi pynciau'r cwricwlwm cenedlaetho.

Am fwy

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd

Mae CreuNewid yn cefnogi datblygu ADCDF yn unol â’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.

Mae ADCDF yn ymwneud â materion y byd go iawn, a meddwl yn feirniadol am oblygiadau lleol a byd-eang popeth a wnawn.

Am fwy

Gwerthusiad

Rydym wedi bod ynghlwm â ChangeMakers ers 5 mlynedd.

Dyma werthusiad yn dangos llwyddiannau a’r gwersi a ddysgwyd (yn Saesneg).

Gwerthusiad llawn     Adroddiad byr        Astudiaeth achos

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)