Amdan CEWC

Students

CEWC yw adain ysgolion Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Yn ogystal â threfnu rhaglen o ddigwyddiadau addysgol ar gyfer dysgwyr, rydym yn darparu hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer athrawon ac yn arbenigo mewn dull Athroniaeth i Blant (P4C).

Er mwyn cwrdd â’n hamcanion, rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o ysgolion, awdurdodau addysg lleol a mudiadau eraill ar hyd a lled Cymru. Os yw’ch ysgol am weithio’n agosach gyda CEWC, ewch i weld yr adran ar aelodaeth.

Trafodaeth

Ein gwaith gyda dysgwyr

Ffeindiwch allan am Athroniaeth i Blant, Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru, Cynhadleddau Model y Cenhedloedd Unedig a mwy.

Mwy o wybodaeth...
Athrawon

Ein gwaith gydag athrawon

Mae CEWC yn cynnig hyfforddiant ac adnoddau i athrawon sy'n cyflwyno ADCDF, ABCh, Bagloriaeth Cymru a Sgiliau Allweddol.

Mwy o wybodaeth...
Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

 • 24/01/2018 19:00
  The work of U.N agencies in Afghanistan / UNA Cardiff
  A discussion about the work of U.N agencies, with speaker Mohammed Ham...

  Darllenwch ragor...
 • 24/01/2018 19:15
  “A Second England”? Gerald of Wales and Welsh Identity after 1066 / Cardiff University
  The lecture will be delivered by Dr Simon John (Swansea University) an...

  Darllenwch ragor...
 • 29/01/2018 15:30
  Gwobrau Cymru Affrica / Hub Cymru Africa
  Gwobrau Cymru Affrica; dathlu cymunedau Cymru Affrica a Masnach Deg yn...

  Darllenwch ragor...
 • 26/02/2018 00:00
  Pythefnos Masnach Deg / Cymru Masnach Deg
  Pythefnos Masnach Deg 2018 Mae Pythefnos Masnach Deg (Dydd Llun 26 Ch...

  Darllenwch ragor...
 • 14/03/2018 00:00
  Heddychwyr ifanc Cymru dros Heddwch 2018, Menai Bridge / Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
  Mae prosiect Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru am...

  Darllenwch ragor...