Amdan CEWC

Students

CEWC yw adain ysgolion Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Yn ogystal â threfnu rhaglen o ddigwyddiadau addysgol ar gyfer dysgwyr, rydym yn darparu hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer athrawon ac yn arbenigo mewn dull Athroniaeth i Blant (P4C).

Er mwyn cwrdd â’n hamcanion, rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o ysgolion, awdurdodau addysg lleol a mudiadau eraill ar hyd a lled Cymru. Os yw’ch ysgol am weithio’n agosach gyda CEWC, ewch i weld yr adran ar aelodaeth.

Trafodaeth

Ein gwaith gyda dysgwyr

Ffeindiwch allan am Athroniaeth i Blant, Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru, Cynhadleddau Model y Cenhedloedd Unedig a mwy.

Mwy o wybodaeth...
Athrawon

Ein gwaith gydag athrawon

Mae CEWC yn cynnig hyfforddiant ac adnoddau i athrawon sy'n cyflwyno ADCDF, ABCh, Bagloriaeth Cymru a Sgiliau Allweddol.

Mwy o wybodaeth...
Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

 • 08/08/2017 13:00
  Arddangosfa - Menywod, Rhyfel a Heddwch / Cymru dros Heddwch
  Arddangosfa - Menywod, Rhyfel a Heddwch Y Senedd, Bae Caerdydd, 8 ...

  Darllenwch ragor...
 • 17/10/2017 18:00
  Grymuso Menywod yn Affrica Is-Sahara / Sub-Sahara Advisory Panel / Hub Cymru Africa
  Siaradwyr: Lilian Looloitai (CORDS), Rahma Abdilahi (SSAP), Nikki Gian...

  Darllenwch ragor...
 • 11/11/2017 19:30
  This Evil Thing / Galeri
  Ionawr 1916: Mae Bert Brocklesby yn athro ac yn bregethwr yn ei gapel ...

  Darllenwch ragor...
 • 29/11/2017 10:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu: Dod â'r Cartref Dysgu / Hub Cymru Africa
  The event in partnership with the Wales for Africa Health Links Networ...

  Darllenwch ragor...