Amdan CEWC

Students

CEWC yw adain ysgolion Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Yn ogystal â threfnu rhaglen o ddigwyddiadau addysgol ar gyfer dysgwyr, rydym yn darparu hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer athrawon ac yn arbenigo mewn dull Athroniaeth i Blant (P4C).

Er mwyn cwrdd â’n hamcanion, rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o ysgolion, awdurdodau addysg lleol a mudiadau eraill ar hyd a lled Cymru. Os yw’ch ysgol am weithio’n agosach gyda CEWC, ewch i weld yr adran ar aelodaeth.

Trafodaeth

Ein gwaith gyda dysgwyr

Ffeindiwch allan am Athroniaeth i Blant, Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru, Cynhadleddau Model y Cenhedloedd Unedig a mwy.

Mwy o wybodaeth...
Athrawon

Ein gwaith gydag athrawon

Mae CEWC yn cynnig hyfforddiant ac adnoddau i athrawon sy'n cyflwyno ADCDF, ABCh, Bagloriaeth Cymru a Sgiliau Allweddol.

Mwy o wybodaeth...
Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

 • 15/11/2017 00:00
  Arddangosfa Cred a Gweithred @ Amgueddfa'r Milwr Cymreig, Caerdydd / Cymru Dros Heddwch / Cymru 'n Cofio 14-18You are warmly invited to join us for the launch of the exh
  ARDDANGOSFA ‘CRED A GWEITHRED’ AMGUEDDFA'R MILWR CYMREI...

  Darllenwch ragor...
 • 25/11/2017 12:00
  Gŵyl Llyfrgell Ddynol / WCIA
  A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am ddiwylliannau newydd, ffoaduria...

  Darllenwch ragor...
 • 29/11/2017 10:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu: Dod â'r Cartref Dysgu / Hub Cymru Africa
  The event in partnership with the Wales for Africa Health Links Networ...

  Darllenwch ragor...
 • 16/12/2017 14:00
  The Welsh Somali Achievement Awards / SEF Cymru
  We are proud to announce that we are bringing the Welsh Somali Awards ...

  Darllenwch ragor...
 • 29/01/2018 14:00
  Gwobrau Cymru Affrica / Hub Cymru Africa
  Gwobrau Cymru Affrica; dathlu cymunedau Cymru Affrica a Masnach Deg yn...

  Darllenwch ragor...