•  

    Ein cenhadaeth

    yw i ysbrydoli ac addysgu pobl ifanc ar faterion byd eang.

    Mwy o wybodaeth


Tanysgrifiwch i'r rhestr bostio
Debater (block).jpg

CreuNewid 2018

Yn dymuno datblygu meddwl critigol eich myfyrwyr mewn dinasyddiaeth fyd-eang? Yn dymuno cael cyfres o weithdai diwrnod cyfan yn eich ysgol ar amser sy’n addas i chi?

Dysgwch ragor ac ymgeisiwch nawr

Global STEPS

LogoCredwn fod pobl sy’n gwirfoddoli i gymryd rhan mewn gweithgareddau dinasyddiaeth fyd-eang (teithiau cyfnewid, prosiectau heddwch, cynlluniau cysylltu cymunedau ac ati) yn datblygu sgiliau pwysig. Ond weithiau nid yw ein gwirfoddolwyr yn sylweddoli eu bod yn datblygu ystod mor eang o sgiliau wrth wirfoddoli neu, os ydynt, nid ydynt bob amser yn cyfleu’r sgiliau hyn mewn ffordd y mae cyflogwyr yn ei deall. Weithiau, nid yw cyflogwyr yn gwerthfawrogi’r sgiliau y mae rhywun yn eu datblygu wrth wirfoddoli.

Bydd y prosiect hwn yn helpu gwirfoddolwyr i:

  • Hunanasesu’r sgiliau y maent wedi’u datblygu yn ystod eu profiad gwirfoddoli gan ddefnyddio ap ar-lein
  • Datblygu eu sgiliau i’r lefel nesaf
  • Cyfleu’r sgiliau hynny’n briodol ar eu CV, ar ffurflenni cais am swydd, mewn cyfweliadau ac ati
  • Codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo pwysigrwydd y sgiliau hyn ymysg cyflogwyr

Rydym eisoes wedi trafod â gwirfoddolwyr, cyflogwyr a sefydliadau eraill pa sgiliau yw’r rhai pwysicaf y mae ein gwirfoddolwyr yn eu datblygu. Rydym hefyd wedi llunio cwestiynau i brofi’r sgiliau hyn ac wedi eu rhoi mewn holiadur ar-lein.

Yn ystod y flwyddyn nesaf, rydym yn bwriadu profi’r holiadur hwn ar 40 o bobl mewn pedair gwlad yn Ewrop, gan gynnwys Cymru, cyn gwneud gwelliannau. Pan fyddwn yn fodlon ar y cwestiynau, byddwn yn datblygu’r ap ar-lein.Yna, bydd rownd arall o brofion cyn cwblhau’r ap. Byddwn wedyn yn rhannu’r hyn a wnaethom gyda chynifer o sefydliadau a gwirfoddolwyr â phosib.

Anfonwch e-bost i gymryd rhan yn y profi

Erasmus

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

WCIA HUB UNA