Rolau Gwirfoddoli CEWC

I wneud cais, e-bostiwch  manondefis@wcia.org.uk

Cynllunydd(wyr) Cyfryngau Cymdeithasol

Pwrpas: Dylunio calendr cyfryngau cymdeithasol ar gyfer CEWC (Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd) dros y flwyddyn nesaf, yn ogystal â rhestr fanwl o swyddi ar gyfer Mawrth - Gorffennaf 2015.

Ymrwymiad Amser: Amser cwblhau o tua 4-6 wythnos, gan ddechrau gyda phrosiect briffio a sefydlu 1 prynhawn, a 2 gyfarfod ar gynnydd/cefnogaeth ar amser/lleoliad sy’n gyfleus i’r gwirfoddolwr. Gellir gwneud y gwaith (tua 3-4 diwrnod) o gartref/o bell, a gallai gael ei wneud gan dîm o wirfoddolwyr yn gweithio gyda’i gilydd. Efallai y bydd cyfle i ymestyn y rôl hon yn fwy tymor-hir gyda llai o oriau ar ol yr wythnosau cyntaf.

Y gwaith: Byddwch yn cael strategaeth cyfryngau cymdeithasol a themâu allweddol, a - thrwy ymchwilio ystod amrywiol o faterion yn ymwneud â Chymru a’r byd – byddwch yn trosi'r rhain yn gynllun cyfathrebu ac amserlen ddilyniannu fanwl. (ee defnyddio Hootsuite / Tweetdeck ac ati). Bydd y rhain yn galluogi CEWC i gynllunio negeseuon trydar/pyst amserol, ysbrydoledig ac addysgiadol dros y misoedd a'r blynyddoedd i ddod, ar faterion rhyngwladol sy’n addas ar gyfer pobl ifanc i ymgysylltu a hwy. 

Byddai’n addas ar gyfer: Myfyriwr newyddiaduraeth / cyfathrebu / TGCh (neu unigolyn sy'n mwynhau cyfryngau cymdeithasol), a hoffai gael profiad ymarferol o adeiladu a chyflwyno cynllun cyfathrebu sefydliadol.

Ymchwil ac Ymgysylltu gyda Phobl Ifanc

Pwrpas: Coladu rhestr o adnoddau addysgiadol, cynnwys, ymgyrchoedd ac erthyglau yn ymwneud â thema Newid Hinsawdd.

Ymrwymiad Amser:Amser cwblhau o tua 4-6 wythnos, gan ddechrau gyda phrosiect briffio a sefydlu 1 prynhawn, a 2 gyfarfod ar gynnydd/cefnogaeth ar amser/lleoliad sy’n gyfleus i’r gwirfoddolwr. Gellir gwneud y gwaith (tua 3-4 diwrnod) o gartref/o bell, a gallai gael ei wneud gan dîm o wirfoddolwyr yn gweithio gyda’i gilydd. Efallai y bydd cyfle i ymestyn y rôl hon yn fwy tymor-hir gyda llai o oriau ar ol yr wythnosau cyntaf.

Y gwaith: Drwy ymchwilio ar-lein byddwch yn casglu rhestr o adnoddau ar-lein, erthyglau a chamau gweithredu sy'n berthnasol i themâu Newid Hinsawdd, sy'n benodol addas ar gyfer ysgolion a phobl ifanc. Trwy thema Newid yn yr Hinsawdd byddwch yn dod o hyd i ymgyrchoedd a chynnwys a fydd yn ymgysylltu â phobl ifanc ac yn rhoi cyfleoedd i weithredu a chymryd rhan yn wleidyddol yn enwedig ar adegau allweddol fel yr Etholiad Cyffredinol a Chynadleddau COP y Cenhedloedd Unedig. Byddwch hefyd yn cysylltu ag ysgolion i annog pobl ifanc i ysgrifennu darnau byr ar gyfer y blog, creu vlogs a chyfrannu at gyfryngau cymdeithasol yn ogystal â chymryd rhan mewn gweithredoedd gwleidyddol o amgylch Newid yn yr Hinsawdd. Bydd hyn yn cael ei ddefnyddio i gefnogi ein cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu ac ymgysylltu ymhellach â phobl ifanc ar faterion rhyngwladol.

Byddai’n addas ar gyfer: Myfyriwr addysg / gwybodaeth / TGCh (neu unigolyn sy’n mwynhau cyfathrebu), a hoffai gael profiad ymarferol o adeiladu porth gwybodaeth.

I wneud cais, e-bostiwch manondefis@wcia.org.uk


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion