Mae WCIA yn croesawu Susie Ventris-Field fel y Prif Weithredwr newydd

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn falch o gyhoeddi bod Susie Ventris-Field wedi cael ei phenodi fel y Prif Weithredwr newydd.

Susie Ventris-Field

 

Dywedodd Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, Chrishan Kamalan, "Ar ran Bwrdd Ymddiriedolwyr WCIA, mae’n bleser gennyf gyhoeddi penodiad Prif Weithredwr nesaf y Ganolfan. Yn dilyn ymarfer agored a chystadleuol a oedd yn cynnwys elfen o asesiad gan randdeiliaid allanol, mae'r Bwrdd wedi penodi Susie Ventris-Field, sef y Prif Weithredwr Dros Dro presennol. Bydd yn dechrau yn ei swydd ar ddydd Mercher 1 Awst 2018. Susie fydd y Prif Weithredwr benywaidd cyntaf i arwain WCIA, sydd wedi bod yn Sefydliad Corfforedig Elusennol ers 2015. Bydd sgiliau arweinyddiaeth strategol Susie, ar y cyd â rhai aelodau anweithredol o'r Bwrdd, yn cael eu defnyddio'n llawn wrth i'r Ganolfan ddynesu at ei 50fed pen-blwydd yn 2023. "

Ymunodd Susie a WCIA am y tro cyntaf fel gwirfoddolwr ar gyfer Canolfan Datblygu Rhyngwladol Cymru ac yna, aeth ymlaen i weithio fel Dirprwy Brif Weithredwr am 5 mlynedd, oedd yn cynnwys bod yn gyfrifol am godi arian, cyfathrebu a sefydlu systemau, polisïau a phrosesau i helpu i gefnogi llwyddiant parhaus WCIA.

Cyn hynny, bu Susie’n gweithio i Chwarae Teg yng Ngogledd Cymru, yn cefnogi merched â dilyniant gyrfa a chyflogwyr i weithredu'r arferion gorau mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth, fel rhan o nod ehangach i leihau'r bwlch mewn cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru. Mae hi wedi gweithio yn Kenya ac Eritrea mewn addysg gynradd ac uwchradd, yn addysgu myfyrwyr a helpu athrawon i weithredu gwelliannau rhanbarthol i brosesau addysg.

"Rydw i wedi bod yn falch o fod yn rhan o dwf WCIA dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac rwy'n falch iawn o gael y cyfle i adeiladu ar ein llwyddiannau. Wrth i ni wynebu heriau byd-eang a rennir, mae'n bwysicach nag erioed ein bod ni'n ysbrydoli pobl yng Nghymru i gyfrannu at greu byd mwy teg a heddychlon a dathlu eu cyflawniadau yng Nghymru a thu hwnt."

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

Digwyddiadau diweddaraf

 • 29/08/2018 10:30
  Digwyddiad Rhannu Dysgu: Permaddiwylliant yn Affrica Is-Sahara / Hub Cymru Africa
  Ymunwch â ni i ddysgu mwy am brosiectau...

  Darllenwch ragor...
 • 07/09/2018 11:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu Derbynwyr Grantiau - Caerfyrddin / Hub Cymru Africa
  Dewch i ymuno â ni i ddysgu mwy&nb...

  Darllenwch ragor...
 • 14/09/2018 11:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu - Llandudno / Hub Cymru Africa
  CADWCH Y DYDDIAD Dewch i ymuno â ni i ...

  Darllenwch ragor...
 • 15/09/2018 11:00
  Human Library / Human Library Cardiff
  Challenge stereotypes and hear fascinating stories at Cardiff's Human ...

  Darllenwch ragor...
 • 27/09/2018 08:30
  Cynhadledd Blynyddol THET / THET
  Are you interested in global health? Looking for ways to gain experien...

  Darllenwch ragor...