Cofio er mwyn Heddwch: y Llyfr Cofio yn mynd i Amgueddfa Arberth

Dechrau: 09 Chwefror 2017 - 9.00
Diwedd: 14 Ebrill 2017 - 17.00
Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: Cymru Dros Heddwch

Lleoliad: Narberth

See bottom of page for location details

Trwy gydol 2016, mae Llyfr Cofio Cenedlaethol Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf wedi ymweld â nifer o leoliadau ac wedi bod wrth wraidd ein gweithgareddau cymunedol ledled Cymru. Rhwng 9 Chwefror a chanol mis Ebrill 2017, bydd y llyfr a’r arddangosfa sy’n cyd-fynd ag ef yn sail i raglen gyffrous a meddylgar o ddigwyddiadau yn Amgueddfa Arberth, yn myfyrio ar yr effaith y cafodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar y gymuned honno. Fel yn y lleoliadau eraill, bydd y copi digidol o’r Llyfr yn eistedd ochr yn ochr â’r copi gwreiddiol, fel bod pobl yn gallu edrych ar y tudalennau unigol. Mae gwirfoddolwyr yn Amgueddfa Arberth hefyd yn brysur yn casglu straeon am filwyr lleol i gael eu cynnwys yn yr arddangosfa. Fel yr ydym yn ei ddysgu wrth i’r Llyfr deithio trwy’r wlad, trwy ganolbwyntio ar straeon unigol rydym yn gallu dechrau dirnad gwir erchylltra golli’r 35,000 o ddynion a merched sydd wedi’u rhestru.

Yn ystod yr arddangosfa, mae Amgueddfa Arberth yn gobeithio rhoi sylw i’r ochr ddynol o fyw drwy ryfel, boed hynny ar y Ffrynt Gorllewinol neu’r Ffrynt Gartref. Bydd rhai o’r straeon yn dywyll, rhai yn deimladwy ac eraill yn llawen. Y bwriad yw dod â phobl ynghyd, dathlu eu profiadau a’r ymdeimlad o gymuned trwy greu llyfr ‘newydd’: ‘Llyfr Lloffion Arberth’. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu tudalen ddwbl at y llyfr, neu ddysgu rhagor amdano, e-bostiwch emma@narberthmuseum.co.uk. Yn yr amgueddfa, bydd y llyfr hefyd yn ysbrydoli cyfres o sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau gan gynnwys arddangosfa ddigidol Instagram wedi’i hysbrydoli gan heddwch, gosodiad celf a sgwrs ar farddoniaeth Rhyfel gan yr hanesydd lleol Terry John. Mae’r manylion llawn ar gael o: www.narberthmuseum.co.uk/cymraeg/

Cyfeiriad:
(Cymraeg ddim ar gael) Narberth Museum
Stryd yr Eglwys
Narberth
SA67 7BH

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 31/05/2017 18:30
  Hystings Rhyngwladol ar gyfer Gymru / WCIA
  Wrth i ni nesáu at yr etholiad cyffredinol ym mis Mehefin, mae ...

  Darllenwch ragor...
 • 13/06/2017 18:00
  IWA Debate: Has the Welsh Government given up on tackling poverty? / IWA
  In February 2017, the Cabinet Secretary for Communities and Children a...

  Darllenwch ragor...
 • 03/07/2017 08:00
  Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen / Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen
  Bob blwyddyn ers 1947 mae Llangollen wedi cynnal un o wyliau diwyllian...

  Darllenwch ragor...
 • 18/07/2017 09:00
  Cynhadledd Iechyd Cymru Affrica 2017 / Hub Cymru Africa
  Dewch i ymuno â ni ar gyfer y Cynhadledd Iechyd Cymru Affri...

  Darllenwch ragor...