Cofio er mwyn Heddwch: y Llyfr Cofio yn mynd i Amgueddfa Arberth

Dechrau: 09 Chwefror 2017 - 9.00
Diwedd: 14 Ebrill 2017 - 17.00
Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: Cymru Dros Heddwch

Lleoliad: Narberth

See bottom of page for location details

Trwy gydol 2016, mae Llyfr Cofio Cenedlaethol Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf wedi ymweld â nifer o leoliadau ac wedi bod wrth wraidd ein gweithgareddau cymunedol ledled Cymru. Rhwng 9 Chwefror a chanol mis Ebrill 2017, bydd y llyfr a’r arddangosfa sy’n cyd-fynd ag ef yn sail i raglen gyffrous a meddylgar o ddigwyddiadau yn Amgueddfa Arberth, yn myfyrio ar yr effaith y cafodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar y gymuned honno. Fel yn y lleoliadau eraill, bydd y copi digidol o’r Llyfr yn eistedd ochr yn ochr â’r copi gwreiddiol, fel bod pobl yn gallu edrych ar y tudalennau unigol. Mae gwirfoddolwyr yn Amgueddfa Arberth hefyd yn brysur yn casglu straeon am filwyr lleol i gael eu cynnwys yn yr arddangosfa. Fel yr ydym yn ei ddysgu wrth i’r Llyfr deithio trwy’r wlad, trwy ganolbwyntio ar straeon unigol rydym yn gallu dechrau dirnad gwir erchylltra golli’r 35,000 o ddynion a merched sydd wedi’u rhestru.

Yn ystod yr arddangosfa, mae Amgueddfa Arberth yn gobeithio rhoi sylw i’r ochr ddynol o fyw drwy ryfel, boed hynny ar y Ffrynt Gorllewinol neu’r Ffrynt Gartref. Bydd rhai o’r straeon yn dywyll, rhai yn deimladwy ac eraill yn llawen. Y bwriad yw dod â phobl ynghyd, dathlu eu profiadau a’r ymdeimlad o gymuned trwy greu llyfr ‘newydd’: ‘Llyfr Lloffion Arberth’. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu tudalen ddwbl at y llyfr, neu ddysgu rhagor amdano, e-bostiwch emma@narberthmuseum.co.uk. Yn yr amgueddfa, bydd y llyfr hefyd yn ysbrydoli cyfres o sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau gan gynnwys arddangosfa ddigidol Instagram wedi’i hysbrydoli gan heddwch, gosodiad celf a sgwrs ar farddoniaeth Rhyfel gan yr hanesydd lleol Terry John. Mae’r manylion llawn ar gael o: www.narberthmuseum.co.uk/cymraeg/

Cyfeiriad:
(Cymraeg ddim ar gael) Narberth Museum
Stryd yr Eglwys
Narberth
SA67 7BH

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 24/01/2018 00:00
  'Cred a Gweithred': Arddangosfa 4-25 Ionawr @ Morlan, Aberystwyth / Cymru dros Heddwch + Morlan

  Darllenwch ragor...
 • 24/01/2018 19:00
  The work of U.N agencies in Afghanistan / UNA Cardiff
  A discussion about the work of U.N agencies, with speaker Mohammed Ham...

  Darllenwch ragor...
 • 24/01/2018 19:15
  “A Second England”? Gerald of Wales and Welsh Identity after 1066 / Cardiff University
  The lecture will be delivered by Dr Simon John (Swansea University) an...

  Darllenwch ragor...
 • 29/01/2018 15:30
  Gwobrau Cymru Affrica / Hub Cymru Africa
  Gwobrau Cymru Affrica; dathlu cymunedau Cymru Affrica a Masnach Deg yn...

  Darllenwch ragor...
 • 26/02/2018 00:00
  Pythefnos Masnach Deg / Cymru Masnach Deg
  Pythefnos Masnach Deg 2018 Mae Pythefnos Masnach Deg (Dydd Llun 26 Ch...

  Darllenwch ragor...