Noson gyda Gareth Owen

21 Mawrth 2017
17.00 - 20.00

Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: WCIA & Hub Cymru Africa

Lleoliad: Y Deml Heddwch, Caerdydd

See bottom of page for location details

Noson gyda Gareth Owen, Cyfarwyddwr Dyngarol yn Achub y Plant

 

Mae’r WCIA a Hyb Cymru Affrica yn falch o groesawu Gareth Owen i’r Deml Heddwch ar Ddydd Mawrth 21 Mawrth. Yn weithiwr proffesiynol dyngarol hynod brofiadol, Gareth fydd canolbwynt dau ddigwyddiad gwahanol:

 

5.00-6.00pm

Hoffwn yrfa mewn gwaith dyngarol – lle ydw i’n dechrau?

Mae gwaith Gareth Owen yn ymestyn dros argyfyngau a chyfandiroedd. Byddwn yn gofyn iddo fyfyrio ar ei yrfa ei hun. Gofynnwn iddo ateb cwestiynau gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn dechrau gyrfa mewn gwaith dyngarol. Mae’r sesiwn hon yn gyfyngedig iawn i 40 cyfranogwr.

 

6.30-8.00pm

Plant Syria – mynd i’r afael ag effaith rhyfel

Mae plant wedi wynebu chwe blwyddyn farwol yn Syria. Boed eu bod wedi’u heffeithio’n uniongyrchol gan wrthdaro, wedi’u gwanhau gan ddiffyg maeth, neu ymdopi â bywyd mewn gwersyll ceiswyr lloches. Bydd Gareth yn trafod effaith y rhyfel ar les a hawliau plant. Bydd yn trafod sut all sefydliadau anllywodraethol fel Achub y Plant wneud gwahaniaeth a bydd yn ateb cwestiynau wedyn gan y gynulleidfa. Mae gan y sesiwn hon gyfyngiad o 150 cyfranogwr felly lledaenwch y neges ymysg eich ffrindiau a rhwydweithiau.

 

Yn wreiddiol o Bowys, mae Gareth wedi gweithio gydag Achub y Plant am 15 blynedd. Mae’n arwain adran amrywiol o fwy na 200 o staff dyngarol. Mae wedi arwain ymatebion gweithredol ym mhob argyfwng mawr dros y ddegawd ddiwethaf. Yn bennaf, y gwrthdaro yn Irac, y tswnami yn Asia a Seiclon Nargis. Gweithiodd yn flaenorol i Concern Worldwide, BSO, Action Contre Le Faim ac Oxfam.

Cofrestrwch nawr:

https://www.eventbrite.co.uk/e/an-evening-with-gareth-owen-humanitarian-director-at-save-the-children-tickets-31991176470

Cyfeiriad:
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3AP

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 16/06/2018 11:00
  Human Library Cardiff / Human Library Cardiff
  Challenge stereotypes and hear fascinating stories at Cardiff's Human ...

  Darllenwch ragor...
 • 15/09/2018 11:00
  Human Library / Human Library Cardiff
  Challenge stereotypes and hear fascinating stories at Cardiff's Human ...

  Darllenwch ragor...