Grymuso Menywod yn Affrica Is-Sahara

17 Hydref 2017
18.00 - 21.00

Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: Sub-Sahara Advisory Panel / Hub Cymru Africa

Lleoliad: Caerdydd

See bottom of page for location details

Siaradwyr: Lilian Looloitai (CORDS), Rahma Abdilahi (SSAP), Nikki Giant (Full Circle) a Usha Ladwa Thomas (Llywodraeth Cymru).

Mae cydraddoldeb rhywiol yn hawl dynol sylfaenol ac yn hanfodol i leihau tlodi effeithiol. Yn fyd-eang, mae menywod a merched yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi ac yn llai tebygol o gael eu haddysgu, neu i gael cyflogaeth ffurfiol na dynion. Mae hyn yn aml yn cael ei gymhlethu gan ddiffyg hawliau i berchnogaeth neu etifeddiaeth, ynghyd â diffyg cyfranogiad gwleidyddol, pwerau gwneud penderfyniadau a chynrychiolaeth briodol.

Mae prosiectau a ariennir gan Hub Cymru Africa (HCA) yn darparu amddiffyniad i ferched mewn amgylchiadau bregus, yn cynyddu cyfranogiad menywod mewn gwleidyddiaeth a mynediad i fenywod a rheolaeth dros adnoddau a gwasanaethau amaethyddol.

Rydym wrth ein bodd yn croesawu Lillian Looloitai, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol a Gwasanaethau Datblygu, CORDS, sef sefydliad gwirfoddol sy'n ymwneud ag anghenion datblygu'r cymunedau bugeiliol yng ngogledd Tansania. Mae Lilian yn ymweld â'i chorff phartneryn y DU sef CORDS, mudiad anllywodraethol ym Mryste sy'n cefnogi Mentrau Affricanaidd gan gefnogi merched Maasai yn Nhansania trwy CORD a mudiadau eraill ar lawr gwlad.

Gan dynnu ar wybodaeth ac arbenigedd y panel, bydd y digwyddiad dysgu hwn yn rhannu yr angen a sut i roi grym i fenywod yn Affrica, pam mae buddsoddi mewn cydraddoldeb rhyw yn hollbwysig i drawsnewid Affrica a pha mor effeithiol y mae'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDCau) newydd yn cefnogi menywod.

Themâu i'w trafod: Grymuso Economaidd, Trais ar sail Rhyw, Torri Asiantau Geni Merched, Hawliau Tir.

Cofrestrwch am ddim yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/empowering-women-in-sub-saharan-africa-tickets-38140822226?aff=es2 

Cyfeiriad:
Y Deml Heddwch
Parc Cathays
CARDIFF
Cardiff
CF10 3AP

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 22/03/2018 09:00
  Cwrs Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant / WCIA
  Cwrs Sylfaen Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant (P4C) Cwrs deudd...

  Darllenwch ragor...
 • 22/03/2018 18:15
  Gŵyl Ffilm Cymru a’r Byd yn Un / WOW Wales One World Film Festival
  Darganfyddwch fwy: https://www.wowfilmfestival.com/cy/nearby/card...

  Darllenwch ragor...
 • 24/03/2018 09:30
  Datblygu cyfleoedd codi arian / SSAP / Hub Cymru Africa
  Ydy eich elusen neu grŵp diaspora yn ar...

  Darllenwch ragor...
 • 28/04/2018 19:00
  A fashion revolution show / Sustainable Fashion Wales
  A fantastic evening event showcasing some of the best sustainable fash...

  Darllenwch ragor...
 • 16/06/2018 11:00
  Human Library Cardiff / Human Library Cardiff
  Challenge stereotypes and hear fascinating stories at Cardiff's Human ...

  Darllenwch ragor...