Grymuso Menywod yn Affrica Is-Sahara

17 Hydref 2017
18.00 - 21.00

Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: Sub-Sahara Advisory Panel / Hub Cymru Africa

Lleoliad: Caerdydd

See bottom of page for location details

Siaradwyr: Lilian Looloitai (CORDS), Rahma Abdilahi (SSAP), Nikki Giant (Full Circle) a Usha Ladwa Thomas (Llywodraeth Cymru).

Mae cydraddoldeb rhywiol yn hawl dynol sylfaenol ac yn hanfodol i leihau tlodi effeithiol. Yn fyd-eang, mae menywod a merched yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi ac yn llai tebygol o gael eu haddysgu, neu i gael cyflogaeth ffurfiol na dynion. Mae hyn yn aml yn cael ei gymhlethu gan ddiffyg hawliau i berchnogaeth neu etifeddiaeth, ynghyd â diffyg cyfranogiad gwleidyddol, pwerau gwneud penderfyniadau a chynrychiolaeth briodol.

Mae prosiectau a ariennir gan Hub Cymru Africa (HCA) yn darparu amddiffyniad i ferched mewn amgylchiadau bregus, yn cynyddu cyfranogiad menywod mewn gwleidyddiaeth a mynediad i fenywod a rheolaeth dros adnoddau a gwasanaethau amaethyddol.

Rydym wrth ein bodd yn croesawu Lillian Looloitai, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol a Gwasanaethau Datblygu, CORDS, sef sefydliad gwirfoddol sy'n ymwneud ag anghenion datblygu'r cymunedau bugeiliol yng ngogledd Tansania. Mae Lilian yn ymweld â'i chorff phartneryn y DU sef CORDS, mudiad anllywodraethol ym Mryste sy'n cefnogi Mentrau Affricanaidd gan gefnogi merched Maasai yn Nhansania trwy CORD a mudiadau eraill ar lawr gwlad.

Gan dynnu ar wybodaeth ac arbenigedd y panel, bydd y digwyddiad dysgu hwn yn rhannu yr angen a sut i roi grym i fenywod yn Affrica, pam mae buddsoddi mewn cydraddoldeb rhyw yn hollbwysig i drawsnewid Affrica a pha mor effeithiol y mae'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDCau) newydd yn cefnogi menywod.

Themâu i'w trafod: Grymuso Economaidd, Trais ar sail Rhyw, Torri Asiantau Geni Merched, Hawliau Tir.

Cofrestrwch am ddim yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/empowering-women-in-sub-saharan-africa-tickets-38140822226?aff=es2 

Cyfeiriad:
Y Deml Heddwch
Parc Cathays
CARDIFF
Cardiff
CF10 3AP

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 15/11/2017 00:00
  Arddangosfa Cred a Gweithred @ Amgueddfa'r Milwr Cymreig, Caerdydd / Cymru Dros Heddwch / Cymru 'n Cofio 14-18You are warmly invited to join us for the launch of the exh
  ARDDANGOSFA ‘CRED A GWEITHRED’ AMGUEDDFA'R MILWR CYMREI...

  Darllenwch ragor...
 • 29/01/2018 14:00
  Gwobrau Cymru Affrica / Hub Cymru Africa
  Gwobrau Cymru Affrica; dathlu cymunedau Cymru Affrica a Masnach Deg yn...

  Darllenwch ragor...
 • 22/03/2018 09:00
  Cwrs Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant / WCIA
  Cwrs Sylfaen Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant (P4C) Cwrs deudd...

  Darllenwch ragor...