Gwobrau Cymru Affrica

29 Ionawr 2018
15.30 - 19.00

Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: Hub Cymru Africa

Lleoliad: Caerdydd

See bottom of page for location details

Gwobrau Cymru Affrica; dathlu cymunedau Cymru Affrica a Masnach Deg yng Nghymru

Ymunwch â Hub Cymru Africa a phartneriaid i ddathlu y cyfraniad enfawr y mae unigolion, grwpiau cymunedol ac elusennau bach yng Nghymru yn eu gwneud tuag at gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Rydym am ddathlu'r sector datblygu cynyddol yng Nghymru ac amlygu rhai o'r llwyddiannau anhygoel yr ydym wedi'u gweld a'u clywed dros y blynyddoedd diwethaf.

Bydd y seremoni yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar y 29ain o Ionawr yn arddangos y gorau o'r sector a bydd yn cyflwyno gwobrau ar gyfer gwaith Datblygu Rhyngwladol a Masnach Deg yng Nghymru.

Yn ogystal â'r gwobrau, bydd y digwyddiad yn cynnwys cerddoriaeth a chyfle gwych i gwrdd â rhwydweithio gydag unigolion a grwpiau sy'n gweithio yn y sector.

Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.hubcymruafrica.cymru/hub/gwobrau.html

I ddod i’r digwyddiad, cofrestrwch yma: https://awardscymruafrica.eventbrite.co.uk

 

Cyfeiriad:
Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 01/11/2018 11:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu - Caerdydd / Hub Cymru Africa
  CADWCH Y DYDDIAD Dewch i ymuno â ni i ...

  Darllenwch ragor...
 • 14/11/2018 18:30
  Dathliad Cymru o blaid Affrica / Hub Cymru Africa
  Noson ddathlu i gymuned Cymru Affrica a Masnach Deg gyda'r Prif Weinid...

  Darllenwch ragor...
 • 17/11/2018 11:00
  Dathliad Blynyddol - Dolen Cymru / Dolen Cymru
  Nodi'r dyddiad

  Darllenwch ragor...
 • 24/11/2018 13:00
  Ailgysegru'r Ardd Heddwch30 / WCIA
  Sefydlwyd Gardd Heddwch Genedlaethol Cymru gan Robert Davies, sylfaeny...

  Darllenwch ragor...
 • 26/11/2018 14:00
  Byd o Gyfleoedd / British Council Cymru; WCIA
  Mae llwyth o gyfleoedd anhygoel i bobl ifanc yng Nghymru astudio, gwei...

  Darllenwch ragor...