Gwobrau Cymru Affrica

29 Ionawr 2018
14.00 - 18.00

Trefnydd: Hub Cymru Africa

Lleoliad: Caerdydd

See bottom of page for location details

Gwobrau Cymru Affrica; dathlu cymunedau Cymru Affrica a Masnach Deg yng Nghymru

Ydych chi, neu rhywun rydych chi'n eu hadnabod, yn rhedeg prosiect anhygoel?

Os felly, hoffem gydnabod a dathlu eich gwaith!

Rydym eisiau cydnabod, gyda’n partneriaid, y cyfraniad enfawr y mae unigolion, grwpiau cymunedol ac elusennau bach yng Nghymru yn ei wneud tuag at gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Rydym eisiau dathlu'r sector datblygu sy’n tyfu yng Nghymru, a thynnu sylw at rai o'r llwyddiannau anhygoel rydym wedi eu gweld a'u clywed dros y blynyddoedd diwethaf.

Rydym yn chwilio am brosiectau neu fentrau rhagorol sy'n helpu i wneud bywyd yn well i gymunedau yn Affrica, neu sy'n codi ymwybyddiaeth am y materion hyn yng Nghymru.

 

Mae eich straeon yn bwysig!

Rydym eisiau clywed eich stori a'r gwahaniaeth rydych chi wedi ei wneud i fywydau pobl rydych chi wedi gweithio â nhw. Gallwch enwebu eich grŵp eich hun, neu waith grŵp arall sydd wedi creu argraff arnoch. Gallwch enwebu, neu gael eich enwebu, ar gyfer mwy nag un categori. Bydd y penderfyniadau terfynol am y gwobrau yn cael eu gwneud gan grŵp annibynnol o arbenigwyr ar ddatblygu o du mewn a thu allan i Gymru.

Does dim rhaid i chi fod yn derbyn grant gan Hub Cymru Africa i fod yn gymwys. Hoffem glywed gan grwpiau nad ydym wedi gallu eu hariannu eto!

I cael mwy o wybodaeth am y categoriau a sut i ceisio: http://www.hubcymruafrica.cymru/hub/gwobrau.html

I ddod i’r digwyddiad, cofrestrwch yma: https://awardscymruafrica.eventbrite.co.uk

 

Cyfeiriad:
Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 15/11/2017 00:00
  Arddangosfa Cred a Gweithred @ Amgueddfa'r Milwr Cymreig, Caerdydd / Cymru Dros Heddwch / Cymru 'n Cofio 14-18You are warmly invited to join us for the launch of the exh
  ARDDANGOSFA ‘CRED A GWEITHRED’ AMGUEDDFA'R MILWR CYMREI...

  Darllenwch ragor...
 • 25/11/2017 12:00
  Gŵyl Llyfrgell Ddynol / WCIA
  A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am ddiwylliannau newydd, ffoaduria...

  Darllenwch ragor...
 • 29/11/2017 10:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu: Dod â'r Cartref Dysgu / Hub Cymru Africa
  The event in partnership with the Wales for Africa Health Links Networ...

  Darllenwch ragor...
 • 16/12/2017 14:00
  The Welsh Somali Achievement Awards / SEF Cymru
  We are proud to announce that we are bringing the Welsh Somali Awards ...

  Darllenwch ragor...
 • 29/01/2018 14:00
  Gwobrau Cymru Affrica / Hub Cymru Africa
  Gwobrau Cymru Affrica; dathlu cymunedau Cymru Affrica a Masnach Deg yn...

  Darllenwch ragor...