Gŵyl Llyfrgell Ddynol

25 Tachwedd 2017
12.00 - 16.00

Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: (Cymraeg ddim ar gael) WCIA

Lleoliad: Y Deml Heddwch Caerdydd

See bottom of page for location details

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am ddiwylliannau newydd, ffoaduriaid a hawliau dynol? Hoffech chi flasu losin o Swdan? A ydych yn awyddus ymchwilio i draddodiadau Eritreaidd? Os ateboch chi ‘ydw’, dewch i’n Gŵyl ‘Llyfrgell Ddynol’! Bydd ‘Llyfrgell Ddynol’ a Marchnad yn nodwedd o’r digwyddiad. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am ddiwylliannau gwahanol neu am rywbeth newydd, beth am ddod i’n gweld!

Llyfrgell ddynol: Mae ‘Llyfrgell ddynol’ yn gyfle i wrando ar straeon ‘Llyfrau Dynol’. Bydd y digwyddiad yn cynnwys llyfrau dynol o amrywiaeth eang o gefndiroedd, gan gynnwys ffoaduriaid, ceiswyr lloches, ymfudwyr economaidd a gweithwyr dyngarol, pawb â’i stori ddiddorol i’w hadrodd am ffoaduriaid a hawliau dynol.

Y farchnad: Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys marchnad lle mae cenhedloedd o bob math â’i stondinau, yn galluogi’r cyhoedd i flasu bwydydd traddodiadol y genedl, weld eu dillad a llawer mwy! Bydd sefydliadau sy’n hyrwyddo hawliau dynol yng Nghymru yno hefyd yn rhannu eu gwaith ac yn cynnal gweithgareddau gwych.

Mwy o fanylion a chofrestru

Ariennir y prosiect gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl

Cyfeiriad:

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 24/01/2018 00:00
  'Cred a Gweithred': Arddangosfa 4-25 Ionawr @ Morlan, Aberystwyth / Cymru dros Heddwch + Morlan

  Darllenwch ragor...
 • 24/01/2018 19:00
  The work of U.N agencies in Afghanistan / UNA Cardiff
  A discussion about the work of U.N agencies, with speaker Mohammed Ham...

  Darllenwch ragor...
 • 24/01/2018 19:15
  “A Second England”? Gerald of Wales and Welsh Identity after 1066 / Cardiff University
  The lecture will be delivered by Dr Simon John (Swansea University) an...

  Darllenwch ragor...
 • 29/01/2018 15:30
  Gwobrau Cymru Affrica / Hub Cymru Africa
  Gwobrau Cymru Affrica; dathlu cymunedau Cymru Affrica a Masnach Deg yn...

  Darllenwch ragor...
 • 26/02/2018 00:00
  Pythefnos Masnach Deg / Cymru Masnach Deg
  Pythefnos Masnach Deg 2018 Mae Pythefnos Masnach Deg (Dydd Llun 26 Ch...

  Darllenwch ragor...