Gŵyl Llyfrgell Ddynol

25 Tachwedd 2017
12.00 - 16.00

Trefnydd: (Cymraeg ddim ar gael) WCIA

Lleoliad: Y Deml Heddwch Caerdydd

See bottom of page for location details

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am ddiwylliannau newydd, ffoaduriaid a hawliau dynol? Hoffech chi flasu losin o Swdan? A ydych yn awyddus ymchwilio i draddodiadau Eritreaidd? Os ateboch chi ‘ydw’, dewch i’n Gŵyl ‘Llyfrgell Ddynol’! Bydd ‘Llyfrgell Ddynol’ a Marchnad yn nodwedd o’r digwyddiad. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am ddiwylliannau gwahanol neu am rywbeth newydd, beth am ddod i’n gweld!

Llyfrgell ddynol: Mae ‘Llyfrgell ddynol’ yn gyfle i wrando ar straeon ‘Llyfrau Dynol’. Bydd y digwyddiad yn cynnwys llyfrau dynol o amrywiaeth eang o gefndiroedd, gan gynnwys ffoaduriaid, ceiswyr lloches, ymfudwyr economaidd a gweithwyr dyngarol, pawb â’i stori ddiddorol i’w hadrodd am ffoaduriaid a hawliau dynol.

Y farchnad: Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys marchnad lle mae cenhedloedd o bob math â’i stondinau, yn galluogi’r cyhoedd i flasu bwydydd traddodiadol y genedl, weld eu dillad a llawer mwy! Bydd sefydliadau sy’n hyrwyddo hawliau dynol yng Nghymru yno hefyd yn rhannu eu gwaith ac yn cynnal gweithgareddau gwych.

Mwy o fanylion a chofrestru

Ariennir y prosiect gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl

Cyfeiriad:

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 15/11/2017 00:00
  Arddangosfa Cred a Gweithred @ Amgueddfa'r Milwr Cymreig, Caerdydd / Cymru Dros Heddwch / Cymru 'n Cofio 14-18You are warmly invited to join us for the launch of the exh
  ARDDANGOSFA ‘CRED A GWEITHRED’ AMGUEDDFA'R MILWR CYMREI...

  Darllenwch ragor...
 • 25/11/2017 12:00
  Gŵyl Llyfrgell Ddynol / WCIA
  A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am ddiwylliannau newydd, ffoaduria...

  Darllenwch ragor...
 • 29/11/2017 10:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu: Dod â'r Cartref Dysgu / Hub Cymru Africa
  The event in partnership with the Wales for Africa Health Links Networ...

  Darllenwch ragor...
 • 16/12/2017 14:00
  The Welsh Somali Achievement Awards / SEF Cymru
  We are proud to announce that we are bringing the Welsh Somali Awards ...

  Darllenwch ragor...
 • 29/01/2018 14:00
  Gwobrau Cymru Affrica / Hub Cymru Africa
  Gwobrau Cymru Affrica; dathlu cymunedau Cymru Affrica a Masnach Deg yn...

  Darllenwch ragor...