Diwrnod Rhyngwladol i Bobl ag Anabledd

08 Rhagfyr 2017
11.00 - 16.00

Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: DWA ac Hub Cymru Africa

Lleoliad: Abertawe

See bottom of page for location details

Diwrnod Rhyngwladol i Bobl ag Anabledd: Trawsnewid tuag at gymdeithas gynaliadwy i bawb

Ers 1992, mae Diwrnod Rhyngwladol Pobl â Anableddau (IDPD) y Cenhedloedd Unedig wedi ei yn cael ei ddathlu bob blwyddyn ar 3 Rhagfyr o gwmpas y byd. Thema IDPD eleni yw "Trawsnewid tuag at gymdeithas gynaliadwy i bawb". Mae'r thema hon yn canolbwyntio ar yr amodau galluogi ar gyfer y newidiadau trawsnewidiol a ragwelir yn agenda datblygu 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy.

Ymunwch â ni am ddiwrnod o ddysgu a thrafod:

~ RHAGLEN ~

Cadeirydd: I'w ddewis

11.00 - 11.30 Croeso, Cofrestru a Lluniaeth

11.30 - 11.40 Sylwadau Agoriadol

11.40 - 11.45 Cyflwyno Hub Cymru Affrica: Cat Jones - Pennaeth Hub Cymru Affrica.

11.45 - 13.00 Sesiwn 1: Beth mae SDG yn ei olygu i Ddatblygiad Cynhwysol Anabledd

13.00 - 13.45 Cinio

13.45 - 15.30 Sesiwn 2: Sgrinio 'The Unknown'

16.00 Diwedd

 

 Cofrestrwch ymahttps://idpdcymru.eventbrite.co.uk 

Cyfeiriad:
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Ffordd Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3RD

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 01/11/2018 11:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu - Caerdydd / Hub Cymru Africa
  CADWCH Y DYDDIAD Dewch i ymuno â ni i ...

  Darllenwch ragor...
 • 14/11/2018 18:30
  Dathliad Cymru o blaid Affrica / Hub Cymru Africa
  Noson ddathlu i gymuned Cymru Affrica a Masnach Deg gyda'r Prif Weinid...

  Darllenwch ragor...
 • 17/11/2018 11:00
  Dathliad Blynyddol - Dolen Cymru / Dolen Cymru
  Nodi'r dyddiad

  Darllenwch ragor...
 • 24/11/2018 13:00
  Ailgysegru'r Ardd Heddwch30 / WCIA
  Sefydlwyd Gardd Heddwch Genedlaethol Cymru gan Robert Davies, sylfaeny...

  Darllenwch ragor...
 • 26/11/2018 14:00
  Byd o Gyfleoedd / British Council Cymru; WCIA
  Mae llwyth o gyfleoedd anhygoel i bobl ifanc yng Nghymru astudio, gwei...

  Darllenwch ragor...