Cwrs Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant

Dechrau: 22 Mawrth 2018 - 9.00
Diwedd: 23 Mawrth 2018 - 17.00
Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: WCIA

Lleoliad: Y Deml Heddwch, Caerdydd

See bottom of page for location details

Cwrs Sylfaen Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant (P4C)

 • Cwrs deuddydd ymarferol i ddatblygu sgiliau allweddol yn cynnwys meddwl yn feirniadol, cyfathrebu a chydweithio gydag eraill
 • Dull hynod hyblyg, sy’n addas i ddosbarthiadau cynradd ac uwchradd

Cofrestwch nawr

Os ydych yn awyddus i sbarduno eich disgyblion i feddwl mewn ffordd greadigol a beirniadol a chryfhau eu cyfranogiad ac ymrwymiad mewn gwersi, yna dyma’r cwrs i chi. Bydd y cwrs deuddydd hwn yn cynnig cyflwyniad llawn i’r dull addysgu Athroniaeth i Blant (P4C).

Mae gan P4C fuddion profedig a gall gyfoethogi’r ddarpariaeth o Lythrennedd, Sgiliau Meddwl, ESDGC, Bagloriaeth Cymru, ABCh ac amryw o feysydd pwnc. Mae ein hyfforddwr, Martin Pollard, yn Hyfforddwr Cofrestredig gyda SAPERE, sy’n rhedeg rhwydwaith ledled y DU o ddarparwyr P4C cymeradwy.

Anogir trafodaeth agored a chydweithio trwy gydol y cwrs, sy’n cynnwys yr elfennau canlynol: 

 • Cyflwyniad i theori a manteision P4C
 • Sesiynau ymarferol – dysgwch trwy roi cynnig ar y dull P4C
 • Hwyluso ymchwiliad athronyddol yn effeithiol
 • Arweiniad ar gysylltiadau â’r cwricwlwm ac amserlennu P4C
 • Cyngor ar adnoddau defnyddiol

Y gost ar gyfer y cwrs dibreswyl hwn fydd £275 y pen. Mae hyn yn cynnwys:

 • 2 ddiwrnod llawn o hyfforddiant
 • Llawlyfr Lefel 1 a thystysgrif SAPERE
 • Tanysgrifiad blwyddyn am ddim i wefan SAPERE a bwletin misol P4C (pris wedi hynny: £20 y flwyddyn)
 • Taflenni gwybodaeth y cwrs
 • Cinio a lluniaeth ysgafn ar y ddau ddiwrnod

Cynigion arbennig!

£600 i 3 athro o’r un ysgol
£175 ar gyfer athrawon sy’n hyfforddi


Mwy o wybodaeth ar www.wcia.org.uk/cewc/p4c_cy.html a www.wcia.org.uk/cewc/p4clevel1_cy.html 

Cyfeiriad:
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3AP

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 27/09/2018 08:30
  Cynhadledd Blynyddol THET / THET
  Are you interested in global health? Looking for ways to gain experien...

  Darllenwch ragor...
 • 18/10/2018 09:00
  Cynhadledd Iechyd Cymru Affrica / Hub Cymru Africa a Iechyd Cyhoeddus Cymru
  ARBED Y DYDDIAD Thema Cynhadledd Iechyd eleni yw Dinasyddia...

  Darllenwch ragor...
 • 01/11/2018 11:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu - Caerdydd / Hub Cymru Africa
  CADWCH Y DYDDIAD Dewch i ymuno â ni i ...

  Darllenwch ragor...
 • 17/11/2018 11:00
  Dathliad Blynyddol - Dolen Cymru / Dolen Cymru
  Nodi'r dyddiad

  Darllenwch ragor...
 • 03/12/2018 00:00
  Diwrnod Rhyngwladol Pobl â Anableddau / Hub Cymru Africa
  ARBED Y DYDDIAD Mwy o wybodaeth i ddilyn

  Darllenwch ragor...