Cwrs Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant

Dechrau: 22 Mawrth 2018 - 9.00
Diwedd: 23 Mawrth 2018 - 17.00

Trefnydd: WCIA

Lleoliad: Y Deml Heddwch, Caerdydd

See bottom of page for location details

Cwrs Sylfaen Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant (P4C)

 • Cwrs deuddydd ymarferol i ddatblygu sgiliau allweddol yn cynnwys meddwl yn feirniadol, cyfathrebu a chydweithio gydag eraill
 • Dull hynod hyblyg, sy’n addas i ddosbarthiadau cynradd ac uwchradd

Cofrestwch nawr

Os ydych yn awyddus i sbarduno eich disgyblion i feddwl mewn ffordd greadigol a beirniadol a chryfhau eu cyfranogiad ac ymrwymiad mewn gwersi, yna dyma’r cwrs i chi. Bydd y cwrs deuddydd hwn yn cynnig cyflwyniad llawn i’r dull addysgu Athroniaeth i Blant (P4C).

Mae gan P4C fuddion profedig a gall gyfoethogi’r ddarpariaeth o Lythrennedd, Sgiliau Meddwl, ESDGC, Bagloriaeth Cymru, ABCh ac amryw o feysydd pwnc. Mae ein hyfforddwr, Martin Pollard, yn Hyfforddwr Cofrestredig gyda SAPERE, sy’n rhedeg rhwydwaith ledled y DU o ddarparwyr P4C cymeradwy.

Anogir trafodaeth agored a chydweithio trwy gydol y cwrs, sy’n cynnwys yr elfennau canlynol: 

 • Cyflwyniad i theori a manteision P4C
 • Sesiynau ymarferol – dysgwch trwy roi cynnig ar y dull P4C
 • Hwyluso ymchwiliad athronyddol yn effeithiol
 • Arweiniad ar gysylltiadau â’r cwricwlwm ac amserlennu P4C
 • Cyngor ar adnoddau defnyddiol

Y gost ar gyfer y cwrs dibreswyl hwn fydd £275 y pen. Mae hyn yn cynnwys:

 • 2 ddiwrnod llawn o hyfforddiant
 • Llawlyfr Lefel 1 a thystysgrif SAPERE
 • Tanysgrifiad blwyddyn am ddim i wefan SAPERE a bwletin misol P4C (pris wedi hynny: £20 y flwyddyn)
 • Taflenni gwybodaeth y cwrs
 • Cinio a lluniaeth ysgafn ar y ddau ddiwrnod

Cynigion arbennig!

£600 i 3 athro o’r un ysgol
£175 ar gyfer athrawon sy’n hyfforddi


Mwy o wybodaeth ar www.wcia.org.uk/cewc/p4c_cy.html a www.wcia.org.uk/cewc/p4clevel1_cy.html 

Cyfeiriad:
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3AP

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 22/03/2018 09:00
  Cwrs Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant / WCIA
  Cwrs Sylfaen Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant (P4C) Cwrs deudd...

  Darllenwch ragor...
 • 22/03/2018 18:15
  Gŵyl Ffilm Cymru a’r Byd yn Un / WOW Wales One World Film Festival
  Darganfyddwch fwy: https://www.wowfilmfestival.com/cy/nearby/card...

  Darllenwch ragor...
 • 24/03/2018 09:30
  Datblygu cyfleoedd codi arian / SSAP / Hub Cymru Africa
  Ydy eich elusen neu grŵp diaspora yn ar...

  Darllenwch ragor...
 • 28/04/2018 19:00
  A fashion revolution show / Sustainable Fashion Wales
  A fantastic evening event showcasing some of the best sustainable fash...

  Darllenwch ragor...
 • 16/06/2018 11:00
  Human Library Cardiff / Human Library Cardiff
  Challenge stereotypes and hear fascinating stories at Cardiff's Human ...

  Darllenwch ragor...