Pythefnos Masnach Deg

Dechrau: 26 Chwefror 2018 - 0.00
Diwedd: 11 Mawrth 2018 - 0.00
Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: Cymru Masnach Deg

Lleoliad: Cymru

Gweithgareddau ar hyd a lled Cymru

See bottom of page for location details

Pythefnos Masnach Deg 2018

Mae Pythefnos Masnach Deg (Dydd Llun 26 Chwefror- Dydd Sul 11 Mawrth 2018) yn ymgyrch flynyddol sydd yn cymryd lle pob gwanwyn. Mae pobl ar draws y DU yn codi ymwybyddiaeth am Fasnach Deg wrth drefnu digwyddiadau ag ymuno â gweithgareddau. O ‘fanana splits’ enfawr, i foreau coffi a rasys Masnach Deg.

Y thema ar gyfer 2018 ydy ‘Dewch i mewn’; yn gwahodd pobl i ymuno a’r mudiad Masnach Deg yma yn y DU, a hefyd i wahodd pobl i mewn i ddysgu mwy am sut mae Masnach Deg yn cael effaith ar fywydau cymunedau cynhyrchwyr o amgylch y byd.

Rydym wedi dechrau cynllunio ar gyfer Pythefnos Masnach Deg 2018, ac mae llawer o syniadau cyffrous gennym ni. Cymerwch olwg ar y gwahanol ffurf y medrwch chi gymryd rhan. Mi fyddwn yn diweddaru’r daflen hon yn rheolaidd.

Am fwy o wybodaeth ewch yma: http://fairtradewales.com/we/get-involved/fairtrade-fortnight-2018 

Cyfeiriad:

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 01/11/2018 11:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu - Caerdydd / Hub Cymru Africa
  CADWCH Y DYDDIAD Dewch i ymuno â ni i ...

  Darllenwch ragor...
 • 14/11/2018 18:30
  Dathliad Cymru o blaid Affrica / Hub Cymru Africa
  Noson ddathlu i gymuned Cymru Affrica a Masnach Deg gyda'r Prif Weinid...

  Darllenwch ragor...
 • 17/11/2018 11:00
  Dathliad Blynyddol - Dolen Cymru / Dolen Cymru
  Nodi'r dyddiad

  Darllenwch ragor...
 • 24/11/2018 13:00
  Ailgysegru'r Ardd Heddwch30 / WCIA
  Sefydlwyd Gardd Heddwch Genedlaethol Cymru gan Robert Davies, sylfaeny...

  Darllenwch ragor...
 • 26/11/2018 14:00
  Byd o Gyfleoedd / British Council Cymru; WCIA
  Mae llwyth o gyfleoedd anhygoel i bobl ifanc yng Nghymru astudio, gwei...

  Darllenwch ragor...