Datblygu cyfleoedd codi arian

24 Mawrth 2018
9.30 - 16.00

Trefnydd: SSAP / Hub Cymru Africa

Lleoliad: Caerdydd

See bottom of page for location details

Ydy eich elusen neu grŵp diaspora yn archwilio'r holl gyfleoedd cynhyrchu incwm sy'n agored i chi?

Ydych chi'n chwilio am syniadau newydd i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd ac incwm ar gyfer eich sefydliad?

Mae Michael Auton Consultancy, mewn partneriaeth â Sub-Sahara Advisory Panel (SSAP), yn cynnig y cyfle i chi gymryd rhan mewn cwrs codi arian undydd sy'n archwilio ystod o weithgareddau cynhyrchu incwm. Bydd sesiynau yn cael eu cynnal ar;

- Ddatblygu strategaeth ariannu ar gyfer eich elusen.

- Adeiladu cysylltiadau cryf gyda'r busnes a'r gymuned

- Ddeall rhoddwyr a datblygu rhaglen stiwardiaeth wedi’i chynllunio

- Archwilio cyfleoedd ariannu drwy ymddiriedolaethau sy’n cynhyrchu grantiau.

- Greu cyfleoedd rhoddi arian ar-lein ac ymgyrch cyllido torfol ar gyfer eich sefydliad

Byddwn yn defnyddio cyfuniad o gyflwyniadau ffurfiol, gwaith grŵp a sesiynau trafod, ac yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr ofyn cwestiynau a rhannu profiadau a gwybodaeth gydag eraill yn yr ystafell.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 24 Mawrth yn y Deml Heddwch, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Parc Cathays CF10 3AP rhwng 10am a 4pm.

Mae mynediad am ddim, a gallwn gynnig hyd at ddau le fesul elusen i staff codi arian, gwirfoddolwyr neu ymddiriedolwyr.

Mae lleoedd yn brin, felly bwciwch yn gynnar i wneud yn siŵr eich bod chi’n cael lle.

Mae croeso i chi gysylltu â ni am ragor o wybodaeth.

I gofrestru ewch i: https://fundraisingopportunities.eventbrite.co.uk 

Cyfeiriad:
Y Deml Heddwch
CF10 3AP

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 22/03/2018 09:00
  Cwrs Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant / WCIA
  Cwrs Sylfaen Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant (P4C) Cwrs deudd...

  Darllenwch ragor...
 • 22/03/2018 18:15
  Gŵyl Ffilm Cymru a’r Byd yn Un / WOW Wales One World Film Festival
  Darganfyddwch fwy: https://www.wowfilmfestival.com/cy/nearby/card...

  Darllenwch ragor...
 • 24/03/2018 09:30
  Datblygu cyfleoedd codi arian / SSAP / Hub Cymru Africa
  Ydy eich elusen neu grŵp diaspora yn ar...

  Darllenwch ragor...
 • 28/04/2018 19:00
  A fashion revolution show / Sustainable Fashion Wales
  A fantastic evening event showcasing some of the best sustainable fash...

  Darllenwch ragor...
 • 16/06/2018 11:00
  Human Library Cardiff / Human Library Cardiff
  Challenge stereotypes and hear fascinating stories at Cardiff's Human ...

  Darllenwch ragor...