Digwyddiad Rhannu Dysgu Derbynwyr Grantiau - Caerfyrddin

07 Medi 2018
11.00 - 15.00

Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: Hub Cymru Africa

Lleoliad: Caerfyrddin

See bottom of page for location details

Dewch i ymuno â ni i ddysgu mwy am y llwyddiant a’r heriau sy'n wynebu grwpiau wrth gyflwyno prosiectau yn Affrica Is-Sahara.

Cofrestrwch yma: https://granteescarmarthen.eventbrite.co.uk 

Fe gewch chi glywed gan ein grantïon blaenorol, a fydd yn rhannu eu profiadau ar wahanol elfennau o gyflawni prosiectau e.e. datblygu prosiectau gyda phartneriaid Deheuol, gweithredu, ymgyrchu, cyfathrebu â phartneriaid, heriau fisa ac ati

Nod:

- Datblygu llwyfan / gofod rhannu gwybodaeth ar gyfer ein grantïon

Amcanion:

- Creu cyfle i grwpiau ddysgu oddi wrth ei gilydd

- Rhwydweithio a dod i adnabod gwaith eich gilydd

- Cynyddu cyfleoedd i grwpiau gyfarfod, dysgu a rhannu arfer gorau.

- Tynnu mwy o sylw at grwpiau a ariannwyd yn flaenorol gan HCA

Agenda

11.00: Cyrraedd a lluniaeth

11.30: Croeso ac amcanion y cyfarfod

11.45: Cyflwyniadau i’w dilyn gan drafodaethau a Chwestiynau Cyffredin

13.00: CINIO

14.00: Cyflwyniad gan HCA: Yr hyn y gallwn ni ei wneud i chi, i gynnwys:

 • Rhaglen Mentora Uwch
 • Recriwtio Gwirfoddolwyr
 • Cefnogaeth a chyngor ar fisâu a theithio
 • Hyfforddiant
 • Diwygio/mireinio cynlluniau prosiect
 • Cyfleoedd rhwydweithio
 • Cyngor cyfathrebu
 • Cyngor codi arian
 • Datrys problemau

15:00: Cwestiynau a gorffen

Cyfeiriad:
CAVS
Y Ganolfan Mount, 18 Heol y Frenhines
Caerfyrddin
SA31 1JT

< Yn ôl


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 01/11/2018 11:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu - Caerdydd / Hub Cymru Africa
  CADWCH Y DYDDIAD Dewch i ymuno â ni i ...

  Darllenwch ragor...
 • 14/11/2018 18:30
  Dathliad Cymru o blaid Affrica / Hub Cymru Africa
  Noson ddathlu i gymuned Cymru Affrica a Masnach Deg gyda'r Prif Weinid...

  Darllenwch ragor...
 • 17/11/2018 11:00
  Dathliad Blynyddol - Dolen Cymru / Dolen Cymru
  Nodi'r dyddiad

  Darllenwch ragor...
 • 24/11/2018 13:00
  Ailgysegru'r Ardd Heddwch30 / WCIA
  Sefydlwyd Gardd Heddwch Genedlaethol Cymru gan Robert Davies, sylfaeny...

  Darllenwch ragor...
 • 26/11/2018 14:00
  Byd o Gyfleoedd / British Council Cymru; WCIA
  Mae llwyth o gyfleoedd anhygoel i bobl ifanc yng Nghymru astudio, gwei...

  Darllenwch ragor...