Galw ar wirfoddolwyr ifanc sydd â diddordeb mewn hawliau dynol

Mae’r WCIA yn recriwtio gwirfoddolwyr 16-25 oed i weithio mewn tîm gyda cheiswyr lloches i redeg cyfres o ddigwyddiadau ar hawliau dynol mewn prosiect newydd yng Nghaerdydd.

Bydd dwy elusen, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) ac Oasis Caerdydd yn cynorthwyo tîm o wirfoddolwyr i redeg rhaglen ddigwyddiadau o ansawdd uchel gyda thema hawliau dynol yn yr hydref yng Nghaerdydd yn 2017.

Bydd y gwirfoddolwyr, deg o rai 16-25 oed a deg ffoadur a cheisiwr lloches o Oasis Caerdydd, yn cynllunio, cyflwyno a gwerthuso cyfres o ddigwyddiadau i godi ymwybyddiaeth o’r materion sy’n bwysig iddynt hwy. Yn y cyfamser, byddant yn dysgu ystod o sgiliau.

Mae hwn yn gyfle gwych i wirfoddolwyr feithrin sgiliau rheoli prosiect a digwyddiadau, gweithio fel tîm a chodi ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd o’r materion sy’n bwysig iddynt hwy.

Ariennir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Cod Post y Bobl. Mae hon yn elusen rhoi grantiau a ariennir yn gyfan gwbl gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl.


Human rights volunteering opportunity from WCIAWales

I Ymgeisio

Os hoffech ymgeisio i fod yn rhan o’r prosiect hwn, llenwch ein ffurflen gais.

Mwy o Wybodaeth:

Os hoffech fwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â:SusieVentrisField@wcia.org.uk

WCIA logo wide margins.jpgOasisCardiff Logo.jpg            PostCodeTrust logo.jpg

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion