• Gweledigaeth y WCIA

  yw bod pawb yng Nghymru yn cyfrannu at greu byd teg a heddychlon.

  Mwy


volunteer home page pic.jpg

Cyfle gwych i wirfoddoli

Mae’r WCIA yn recriwtio gwirfoddolwyr 16-25 oed i weithio mewn tîm gyda cheiswyr lloches i redeg cyfres o ddigwyddiadau ar hawliau dynol.  

Mwy o wybodaeth

Syria children

Digwyddiad: Plant Syria

21 Mawrth - Noson gyda Gareth Owen, Cyfarwyddwr Dyngarol yn Achub y Plant.

Mwy o wybodaeth

wedding ceremony.png

Y Deml Heddwch: Y lleoliad a chalon

Pan fyddwch chi’n cynnal eich digwyddiad yn y Deml Heddwch, bydd yr holl elw’n mynd at yr elusen sy’n cynnal y lleoliad, yr WCIA

Mwy o wybodaeth
Students thinking.jpg

Cefnogaeth Bac Cymreig

Rydym yn cynnig gwasanaethau i gefnogi ysgolion a cholegau i ddarparu elfennau addysg fyd-eang o Faloriaeth Cymru.

Mwy o wybodaeth


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC

Digwyddiadau diweddaraf

 • 28/04/2017 15:00
  Dydd Wganda! / Hub Cymru Africa
  Mae’n bleser gennym groesawu Uwch Gomisiynydd Uganda, Ei Harddec...

  Darllenwch ragor...
 • 12/05/2017 10:30
  Dydd Cefnogwyr Shared Interest / Shared Interest
  Come along to one of our regional member events to find out more about...

  Darllenwch ragor...
 • 25/05/2017 12:00
  Dydd Affrica! Dathliad o waith parhaus Cymru - Affrica / Hub Cymru Africa
  ARBED Y DYDDIAD Dewch i ddathlu Diwrnod Affrica gyda ni yn y Senedd y...

  Darllenwch ragor...
 • 03/07/2017 08:00
  Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen / Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen
  Bob blwyddyn ers 1947 mae Llangollen wedi cynnal un o wyliau diwyllian...

  Darllenwch ragor...