Gŵyl Llyfrgell Ddynol

People's Postcode Lottery LogoA oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am ddiwylliannau newydd, ffoaduriaid a hawliau dynol? Hoffech chi flasu losin o Swdan? A ydych yn awyddus ymchwilio i draddodiadau Eritreaidd? Os ateboch chi ‘ydw’, dewch i’n Gŵyl ‘Llyfrgell Ddynol’! Bydd ‘Llyfrgell Ddynol’ a Marchnad yn nodwedd o’r digwyddiad. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am ddiwylliannau gwahanol neu am rywbeth newydd, beth am ddod i’n gweld!

Mwy o fanylion a chofrestru

Ariennir y prosiect gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl

humanlibrarylogoweb.png

Llyfrgell ddynol

Mae ‘Llyfrgell ddynol’ yn gyfle i wrando ar straeon ‘Llyfrau Dynol’. Bydd y digwyddiad yn cynnwys llyfrau dynol o amrywiaeth eang o gefndiroedd, gan gynnwys ffoaduriaid, ceiswyr lloches, ymfudwyr economaidd a gweithwyr dyngarol, pawb â’i stori ddiddorol i’w hadrodd am ffoaduriaid a hawliau dynol.

humanlibrarymarketplaceweb.png

Y farchnad

Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys marchnad lle mae cenhedloedd o bob math â’i stondinau, yn galluogi’r cyhoedd i flasu bwydydd traddodiadol y genedl, weld eu dillad a llawer mwy! Bydd sefydliadau sy’n hyrwyddo hawliau dynol yng Nghymru yno hefyd yn rhannu eu gwaith ac yn cynnal gweithgareddau gwych.

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion