‘Dyma amser Affrica’ meddai Cyfarwyddwr y Gymdeithas Affricanaidd Frenhinol mewn sgwrs ar Brydain ac Affrica

Dywedodd Richard Dowden o’r Gymdeithas Affricanaidd Frenhinol, mewn sgwrs yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd, dydd Iau diwethaf, “Dyma amser Affrica i ffynnu”

Cafwyd trafodaeth gan Richard Dowden ar yr hanes rhwng Prydain ac Affrica, yn dyddio’n ôl i’r 1800au a phan orchfygwydCongogan y Brenin Leopold. Fel newyddiadurwr yn Affrica yn ystod rhai o’r digwyddiadau mwyaf arwyddocaol diweddar, rhoddodd

Dowden sylwadau ar y wleidyddiaeth sydd wedi datblygu rhwng Prydain ac Affrica yn sgil y berthynas wladfaol agos. Wrth ystyried y dyfodol, roedd Dowden yn obeithiol y bydd parhad mewn masnachu gydag Affrica ar delerau cyfartal, yn gwella’i statws fel cyfandir rhydd ac annibynnol. “Dyma foment Affrica” meddai.

Yn ystod y sgwrs, gwahoddwyd Edwin Egede, uwch ddarlithydd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd a Bargyfreithiwr a Chyfreithiwr yn llysoedd Nigeria, i drafod ei brofiadau o wleidyddiaeth Nigeria. Siaradodd am hanes gwladychiaethNigeria, gan awgrymu bod “llaw dywyll gwladychiaeth” wedi cael effaith fawr ar y berthynas rhwng Prydain aNigeria. Yn ôl Egede roedd effaith hyn yn pylu wrth iNigeriageisio ymgysylltu â chenhedloedd fel Tsieina ac UDA.

Y Sgwrs a’r drafodaeth ‘Prydain ac Affrica: wedi 50’ oedd y gyntaf o dair ar y testun cysylltiadau rhwng Prydain ac Affrica, yn ymdrin â’r berthynas rhwng Prydain ac Affrica hanner canrif ers annibyniaeth Malawi a Zambia.

Cynhaliwyd y drafodaeth dan ofal Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) ac roedd yn gyfle rhad ac am ddim i’r rhai a oedd yn bresennol glywed a thrafod hanes Prydain ac Affrica a pha ran y gallwn ac y dylem ei chwarae wrth roi cymorth i Affrica ddatblygu fel cyfandir heddiw.

Cafwyd gwin am ddim drwy garedigrwydd Barefoot Wines.

Georgie Cella

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion