Susie Ventris-Field - Prif Weithredwr

Susie Ventris-Field

Susie sy’n gyfrifol am godi aran, cyfathrebu a sefydlu systemau, polisïau a phrosesau er mwyn helpu i danategu llwyddiant parhaus WCIA. Mae hi hefyd yn datblygu aelodaeth a chyfathrebu a’n rhaglenni i wirfoddolwyr ac interniaethau.

Gwnaeth Susie weithio i Chwarae Teg yng Ngogledd Cymru, yn cefnogi merched i gamu ymlaen yn eu gyrfa a chefnogi cyflogwyr i weithredu arferion gorau o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth, fel rhan o’r amcan ehangach i leihau’r gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched yng Nghymru. Gweithiodd yn Kenya ac Eritrea mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn dysgu myfyrwyr ac yn helpu athrawon i weithredu gwelliannau rhanbarthol i’r broses addysg.

Jennie Murphy - 
Cynorthwy-ydd Digwyddiadau a Lleoliad

Jennie Murphy

Bu Jennie’n gweithio i'r Gwasanaeth Sifil (Tŷ'r Cwmnïau) am 40 mlynedd, gan ddechrau fel Cynorthwyydd Gweinyddol a gorffen fel Arweinydd Tîm cyn ymddeol. Fel arweinydd Tîm, bu’n arwain tîm gwaith achos Morgais / sicrwydd ansawdd, ac yn ystod blynyddoedd olaf ei gyrfa, bu’n gweithio fel cynghorydd hyfforddi.

Mae Jennie wrth ei bodd yn reidio beic ffordd a mynydd. Cymerodd ran yn Velothon 2017, gan godi arian ar gyfer Sefydliad y Galon Prydain. Mae Jennie wedi cwblhau nifer o deithiau beicio eraill hefyd er budd Tenovous. Mae hi wrth ei bodd gyda chŵn, ac ar hyn o bryd, mae ganddi gi tarw Seisnig bywiog iawn o'r enw Boris.

Hannah Westwell - Swyddog Gwirfoddoli a Chyfathrebu

Hannah Westwell

Mae Hannah’n astudio gradd Daearyddiaeth Dynol ym Mhrifysgol Caerdydd. Daeth yn wirfoddolwr yn WCIA tra’n gweithio ar brosiect yr Ŵyl Llyfrgell Ddynol, a pharhaodd i wirfoddoli yma ar ôl y digwyddiad. Mae Hannah wedi ymddiddori erioed yn y byd ac mewn materion byd-eang, ac mae hi wedi mwynhau teithio a gwirfoddoli dramor ym Mangladesh a Namibia.

connectingclassrooms2.png

Hub Cymru Africa

Dewch i adnabod tîm Hub Cymru Africa yma.

walesforpeacestaff.jpg

Cymru dros Heddwch

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

Digwyddiadau diweddaraf

 • 29/08/2018 10:30
  Digwyddiad Rhannu Dysgu: Permaddiwylliant yn Affrica Is-Sahara / Hub Cymru Africa
  Ymunwch â ni i ddysgu mwy am brosiectau...

  Darllenwch ragor...
 • 07/09/2018 11:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu Derbynwyr Grantiau - Caerfyrddin / Hub Cymru Africa
  Dewch i ymuno â ni i ddysgu mwy&nb...

  Darllenwch ragor...
 • 14/09/2018 11:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu - Llandudno / Hub Cymru Africa
  CADWCH Y DYDDIAD Dewch i ymuno â ni i ...

  Darllenwch ragor...
 • 15/09/2018 11:00
  Human Library / Human Library Cardiff
  Challenge stereotypes and hear fascinating stories at Cardiff's Human ...

  Darllenwch ragor...
 • 27/09/2018 08:30
  Cynhadledd Blynyddol THET / THET
  Are you interested in global health? Looking for ways to gain experien...

  Darllenwch ragor...