Swyddi gwag

Rheolwr Cyllid ac Adrodd, Cymru dros Heddwch

Cyflog: £25,951-£28,485 pro rata 

Pensiwn: Hyd at 5% o'r cyflog gros

Telerau ac oriau: Cytundeb rhan-amser dros gyfnod penodol tan fis Rhagfyr 2018, yn cyfateb i 3 diwrnod yr wythnos.

Lleoliad y swydd: Y Deml Heddwch, Caerdydd

Swydd wag yn y WCIA gyda Cymru dros Heddwch Mae rhaglen Cymru dros Heddwch / Wales for Peace yn ceisio ateb y cwestiwn: Yn ystod y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at yr ymgais i sicrhau heddwch? Caiff ei harwain gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru a’i hariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Ymhlith ein partneriaid y mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Urdd Gobaith Cymru, Casgliad y Werin Cymru, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Aberystwyth. Mae’r rhaglen waith uchelgeisiol yn cefnogi dros 60 o brosiectau cymunedol ar hyd a lled Cymru ar y themâu rhyfel a heddwch, o’r Rhyfel Byd Cyntaf i genedlaethau’r dyfodol. Mae’r prosiectau’n cynnwys sawl arddangosfa a digwyddiad cyhoeddus proffil uchel.

Mae swydd y Rheolwr Cyllid ac Adrodd yn rôl newydd, i gefnogi Pennaeth Cymru dros Heddwch wrth iddo symud i weithio’n rhan-amser. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am oruchwyliaeth ariannol prosiect Cymru dros Heddwch / Wales for Peace, yn ogystal â chyflawni’r gwaith gweinyddu ariannol o ddydd i ddydd. Bydd hefyd yn gyfrifol am gefnogi a gweithio gydag aelodau’r tîm i sicrhau bod data monitro yn y systemau perthnasol erbyn yr amser priodol, ac am lunio adroddiadau naratif ac ariannol chwarterol i’w cyflwyno i Gronfa Dreftadaeth y Loteri a chyllidwyr eraill yn ôl yr angen.

Mae’r tasgau ariannol beunyddiol yn cynnwys cofnodi eitemau incwm a gwariant gan ddefnyddio ein system gyfrifyddu ar-lein (Clearbooks), defnyddio bancio ar-lein i dalu cyflenwyr, delio â threuliau staff a gwirfoddolwyr, anfonebu cwsmeriaid a sicrhau bod cwsmeriaid yn talu’n brydlon.

Bydd y Rheolwr Cyllid ac Adrodd hefyd yn cadw golwg ar wariant yn erbyn llinellau’r gyllideb, gan dynnu sylw’r Pennaeth at orwariant neu danwariant. Bydd hefyd yn cynorthwyo aelodau’r tîm i reoli eu cyllidebau unigol, yn ogystal â rheoli cyllid cyfatebol a chyflenwol ar gyfer prosiectau.

       Wales For Peace

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

Digwyddiadau diweddaraf

 • 24/01/2018 00:00
  'Cred a Gweithred': Arddangosfa 4-25 Ionawr @ Morlan, Aberystwyth / Cymru dros Heddwch + Morlan

  Darllenwch ragor...
 • 24/01/2018 19:00
  The work of U.N agencies in Afghanistan / UNA Cardiff
  A discussion about the work of U.N agencies, with speaker Mohammed Ham...

  Darllenwch ragor...
 • 24/01/2018 19:15
  “A Second England”? Gerald of Wales and Welsh Identity after 1066 / Cardiff University
  The lecture will be delivered by Dr Simon John (Swansea University) an...

  Darllenwch ragor...
 • 29/01/2018 15:30
  Gwobrau Cymru Affrica / Hub Cymru Africa
  Gwobrau Cymru Affrica; dathlu cymunedau Cymru Affrica a Masnach Deg yn...

  Darllenwch ragor...
 • 26/02/2018 00:00
  Pythefnos Masnach Deg / Cymru Masnach Deg
  Pythefnos Masnach Deg 2018 Mae Pythefnos Masnach Deg (Dydd Llun 26 Ch...

  Darllenwch ragor...