Swyddog Codi Arian Ymddiriedolaethau

Rydym yn chwilio am Swyddog Codi Arian Ymddiriedolaethau sy’n drefnus, annibynnol a gwybodus, ac sydd wedi ymrwymo i genhadaeth a gwerthoedd WCIA.

Her allweddol i WCIA yw ymgysylltu â chynulleidfa ehangach, wrth weithio tuag at gyllideb weithredol gytbwys. Bwriad y rôl newydd hon yw gwella cyllido gweithgareddau craidd WCIA, ac felly cynorthwyo i sicrhau cynaliadwyedd ariannol yr elusen.

Y cyfrifoldebau penodol yw:

 • Adnabod a chofnodi cysylltiadau ag ymddiriedolaethau a sefydliadau
 • Paratoi ac ysgrifennu ceisiadau am grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau, gan weithredu ar dargedau codi arian cytunedig
 • Cynnal perthynas dda gyda’n harianwyr a noddwyr unigol
 • Sicrhau trefn lywodraethol gref, dysgu sefydliadol a chydymffurfiaeth

Am ragor o wybodaeth ynghylch y rôl a’r broses ymgeisio, darllenwch becyn y swydd.

Proses Ymgeisio

Rhaid i’r holl ymgeiswyr gwblhau Ffurflen Gais am Gyflogaeth Swyddogol WCIA a Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal. Cyflwynwch eich cais dros e-bost i centre@wcia.org.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 09.00 ar ddydd Llun 20fed Awst 2018. Os cewch eich rhoi ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chi yn uniongyrchol. Cynhelir cyfweliadau ar 31ain Awst yn y Deml Heddwch, Caerdydd.

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

Digwyddiadau diweddaraf

 • 29/08/2018 10:30
  Digwyddiad Rhannu Dysgu: Permaddiwylliant yn Affrica Is-Sahara / Hub Cymru Africa
  Ymunwch â ni i ddysgu mwy am brosiectau...

  Darllenwch ragor...
 • 07/09/2018 11:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu Derbynwyr Grantiau - Caerfyrddin / Hub Cymru Africa
  Dewch i ymuno â ni i ddysgu mwy&nb...

  Darllenwch ragor...
 • 14/09/2018 11:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu - Llandudno / Hub Cymru Africa
  CADWCH Y DYDDIAD Dewch i ymuno â ni i ...

  Darllenwch ragor...
 • 15/09/2018 11:00
  Human Library / Human Library Cardiff
  Challenge stereotypes and hear fascinating stories at Cardiff's Human ...

  Darllenwch ragor...
 • 27/09/2018 08:30
  Cynhadledd Blynyddol THET / THET
  Are you interested in global health? Looking for ways to gain experien...

  Darllenwch ragor...