Gwirfoddolwr ar gyfer y wefan

Pwrpas: Adolygu a diweddaru gwefan ddwyieithog WCIA, gan ddwyn ynghyd rhywfaint o'r cynnwys, gwella llywio’r wefan a sicrhau bod peiriannau chwilio yn cael eu hoptimeiddio.

Ymrwymiad amser: Hyblyg, ond byddai'n addas ar gyfer ymrwymiad o 7-10 awr yr wythnos. Gellir gweithio o adref, yn ein swyddfeydd neu gellir gwneud cymysgedd o'r ddau.

Beth fydd eich gwaith?

  • Diweddaru’r wefan i wella’r gwasanaeth llywio
  • Rhoi gwybod am unrhyw newidiadau i’r wefan i’r gwirfoddolwr cyfryngau cymdeithasol fel y gellir eu hyrwyddo trwy gyfryngau cymdeithasol
  • Gwirio a chywiro dyluniad y wefan yn unol â'r arddull tŷ
  • Ysgrifennu symiau bach o gynnwys y wefan i'w diweddaru gyda’r digwyddiadau a’r newyddion diweddaraf a gwybodaeth arall, a phostio’r cynnwys hwn yn ddwyieithog
  • WRhoi gwybod am unrhyw newidiadau i’r wefan i’r gwirfoddolwr cyfryngau cymdeithasol fel y gellir eu hyrwyddo trwy gyfryngau cymdeithasol

Yn addas ar gyfer:: Rhywun sydd â phrofiad o olygu a dylunio'r we, sydd â sylw da i fanylion, llygad ar gyfer dylunio, sgiliau iaith Gymraeg ysgrifenedig a rhywfaint o wybodaeth am html.

Rhywfaint o’r manteision: Hyfforddiant yn ein rhaglen benodol ar gyfer rheoli cynnwys y we (Glassbox), hyfforddiant ar sut i ysgrifennu canllawiau brand ac arddull tŷ, a chyfle i wella rancio a gwelededd chwiliadau WCIA. Profiad hefyd, o gydweithio gyda thîm o wirfoddolwyr a staff.


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC