• Neges Heddwch ac Ewyllys Da

  Stori'r Neges Heddwch ac Ewyllys Da, 1922-2017

  Mwy

 • Urdd Eisteddfod, Penybont-ar-Ogwr 

  Thema’r neges yw 'Cydraddoldeb i Bobl Ifanc' - 29 Mai - 3 Mehefin 2017

  Mwy

 • 'Cred a Gweithred': Arddangosfa sy’n astudio gwrthwynebiad i ryfel 

  Llyfrgell Llanbedr Pont Steffan, 5-25 Mai

  Mwy

 • Gorymdaith Heddwch Merched Gogledd Cymru, Mai 1926

  Mae Cymru dros Heddwch yn rhoi sylw i’r rôl ganolog bu i fenywod Cymru ei chwarae yn yr ymchwil am heddwch - ac wrth baratoi i ddathlu Pen-blwydd Pererindod Heddwch Gogledd Cymru yn 90 oed, mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) yn lansio galwad i gymunedau ac unigolion i rannu eu ‘Hanesion Cudd’.

  Mwy

 • Lansio Cofrestr Cymru o Wrthwynebwyr Cydwybodol y RhB1af

  Dydd Rhyngwladol Wrthwynebwyr Cydwybodol, 15 Mai

  Mwy

 • Pabïau yng Nghaerdydd, Haf 2017

  8 Awst - 25 Medi 2017 @ y Senedd, Bae Caerdydd

  Mwy

 • Llwybr Heddwch Caernarfon

  Mae'r llwybr 'Cofio ar gyfer Heddwch' wedi cael ei roi at ei gilydd gan grwpiau cymunedol - er mwyn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o adeiladwyr heddwch drwy ein straeon lleol.

  Mwy

 • Ffoaduriaid Gwlad Belg yng Nghymru

  Daeth dros 4,500 o ffoaduriaid o Wlad Belg i Gymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, gan adael eto erbyn 1919 gydag ychydig iawn o olion ar wahân i waith celf, crefft a gwaith adeiladu sydd yn dal i gael eu gwerthfawrogi yng Nghymru heddiw.

  Mwy

 • Cwrdd â Thîm

  Caiff tîm staff Cymru dros Heddwch ei reoli gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Mae gan y tîm brofiad helaeth ac amrywiol, a brwdfrydedd mawr dros addysg heddwch.

  MWY

Book of remembrance website box.jpg

COFIO DROS HEDDWCH

Cyfle i ddysgu mwy am Stori Llyfr y Cofio o'r Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r arddangosfa yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Narberth.

Mwy

Wales For Peace Montage box.jpg

CRED A GWEITHRED

Cymerwch olwg ar y deunyddiau hyrwyddo Cred a Gweithred, ynghyd a manylion arddangosfeydd a chofrestr Pearce.

Mwy

Map heddwch Cymraeg.png

MAP HEDDWCH

Ewch at ein Map Heddwch er mwyn dysgu mwy am y dreftadaeth heddwch sydd yn lleol i chi ac ar draws Cymru gyfan.

Mwy

Computer_keyboard box.gif

LLWYBR HEDDWCH

Cychwynwch yma gan ddadourchuddio hanes cudd. Un o'r amryw ffyrdd i gymryd rhan yn y prosiect Cymru dros heddwch.

Mwy

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA

Y tîm

Mae tîm Cymru dros Heddwch o fewn prosiectau'r WCIA yn dod ag ystod eang o sgiliau ac arbenigedd er mwyn gefnogi gwirfoddolwyr , ysgolion , grwpiau ieuenctid a chymdeithas sifil wrth archwilio treftadaeth heddwch Cymru.

AMDANOM NI
Heritage lottery fund

Partneriaid

Mae'r Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn arwain consortiwm o bartneriaid sy'n cynnwys sefydliadau o'r sectorau heddwch , treftadaeth , academaidd ac ieuenctid.

AMDANOM NI