• Swyddi Gwag

  Ar hyn o bryd mae gennym ddwy swydd wag yn y tîm Cymru dros Heddwch.

  MWY

 • Llyfr y Cofio: Sir Benfro, Gwanwyn 2017

  Mwy

 • CRED A GWEITHRED: Arddangosfa newydd sy’n astudio gwrthwynebiad i ryfel 

  Lansiad yr arddangosfa yn ei leoliad cyntaf yn Eglwys Undebol Dewi Sant, Pontypridd, 5-13 Tachwedd.

  Mwy

 • Gorymdaith Heddwch Merched Gogledd Cymru, Mai 1926

  Mae Cymru dros Heddwch yn rhoi sylw i’r rôl ganolog bu i fenywod Cymru ei chwarae yn yr ymchwil am heddwch - ac wrth baratoi i ddathlu Pen-blwydd Pererindod Heddwch Gogledd Cymru yn 90 oed, mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) yn lansio galwad i gymunedau ac unigolion i rannu eu ‘Hanesion Cudd’.

  Mwy

 • Neges Heddwch ac Ewyllys Da

  Stori'r Neges Heddwch ac Ewyllys Da, 1922-2016

  Mwy

 • Lansio Cofrestr Cymru o Wrthwynebwyr Cydwybodol y RhB1af

  Mwy

 • Ffoaduriaid Gwlad Belg yng Nghymru

  Daeth dros 4,500 o ffoaduriaid o Wlad Belg i Gymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, gan adael eto erbyn 1919 gydag ychydig iawn o olion ar wahân i waith celf, crefft a gwaith adeiladu sydd yn dal i gael eu gwerthfawrogi yng Nghymru heddiw.

  Mwy

Book of remembrance website box.jpg

COFIO ER MWYN HEDDWCH

Cyfle i ddysgu mwy am Stori Llyfr y Cofio o'r Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r arddangosfa yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Narberth.

Mwy

Wales For Peace Montage box.jpg

CRED A GWEITHRED

Cymerwch olwg ar y deunyddiau hyrwyddo Cred a Gweithred, ynghyd a manylion arddangosfeydd a chofrestr Pearce.

Mwy

Map heddwch Cymraeg.png

MAP HEDDWCH

Ewch at ein Map Heddwch er mwyn dysgu mwy am y dreftadaeth heddwch sydd yn lleol i chi ac ar draws Cymru gyfan.

Mwy

Computer_keyboard box.gif

LLWYBR HEDDWCH

Cychwynwch yma gan ddadourchuddio hanes cudd. Un o'r amryw ffyrdd i gymryd rhan yn y prosiect Cymru dros heddwch.

Mwy

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

Digwyddiadau diweddaraf

 • 03/07/2017 08:00
  Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen / Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen
  Bob blwyddyn ers 1947 mae Llangollen wedi cynnal un o wyliau diwyllian...

  Darllenwch ragor...
WCIA

Y tîm

Mae tîm Cymru dros Heddwch o fewn prosiectau'r WCIA yn dod ag ystod eang o sgiliau ac arbenigedd er mwyn gefnogi gwirfoddolwyr , ysgolion , grwpiau ieuenctid a chymdeithas sifil wrth archwilio treftadaeth heddwch Cymru.

AMDANOM NI
Heritage lottery fund

Partneriaid

Mae'r Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn arwain consortiwm o bartneriaid sy'n cynnwys sefydliadau o'r sectorau heddwch , treftadaeth , academaidd ac ieuenctid.

AMDANOM NI