• Arddongasfa Merched, Rhyfel a Heddwch

  Gan mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae menywod wedi teimlo effaith rhyfel a sut maent wedi cyfrannu at y broses o sicrhau heddwch? Dyma'r themau y byddwn yn edrych arnynt yn ein harddangosfa diweddaraf: Menywod, Rhyfel a Heddwch. 8 Awst - 30 Medi 2017, Senedd

  Mwy

 • Ffoaduriaid a Lloches

  Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, cynigiodd cymunedau Cymru loches i dros 4,000 o bobl o Wlad Belg a oedd yn ffoi rhag y gwrthdaro ar Gaeau Fflandrys. A yw Cymru heddiw yn fan o heddwch – ac a allwn ni fod y cyntaf yn y byd i fod yn 'Genedl Noddfa'?.

  View more

 • Pobl Ifanc yn Codi Llais dros Heddwch

  Cynhadledd genedlaethol i ysgolion yn y Pierhead ym Mae Caerdydd ar 20 Medi 2017.

  Mwy

 • Borth Addysg: Adnoddau Ysgolion

  Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru wedi casglu ynghyd ystod eang o adnoddau dwyieithog ar themâu gwrthdaro, heddwch a rhyngwladoliaet, sy'n berthnasol i Gyfnodau Allweddol y Cwricwlwm Cenedlaethol a Bagloriaeth Cymru..

  Mwy

 • Stori'r Neges Heddwch ac Ewyllys Da

  Stori'r Neges Heddwch ac Ewyllys Da, 1922-2017

  Mwy

 • Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen 2017

  70 Mlynydd o Dreftadaeth Heddwch, 1947-2017.

  Mwy

 • Gwirfoddoli

  .

  Mwy

 • 'Cred a Gweithred': Arddangosfa sy’n astudio gwrthwynebiad i ryfel 

  O'r Gwrthwynebwyr Cydwybodol a wrthododd ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd, i fudiadau diweddar mwy cyfarwydd fel y rhai fu'n gwrthwynebu twf arfogaeth niwclear a Rhyfel Irác, sut mae pobl a chymunedau ledled Cymru wedi gweithredu ar sail eu cred - a sut fyddech chi'n gwneud hynny heddiw?

  Mwy

 • Pabïau yng Nghaerdydd, Haf 2017

  8 Awst - 25 Medi 2017 @ y Senedd, Bae Caerdydd

  Mwy

 • Llwybr Heddwch Caernarfon

  Mae'r llwybr 'Cofio ar gyfer Heddwch' wedi cael ei roi at ei gilydd gan grwpiau cymunedol - er mwyn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o adeiladwyr heddwch drwy ein straeon lleol.

  Mwy

 • Cwrdd â Thîm

  Caiff tîm staff Cymru dros Heddwch ei reoli gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Mae gan y tîm brofiad helaeth ac amrywiol, a brwdfrydedd mawr dros addysg heddwch.

  MWY

Treftadaeth Heddwch Cymru: Ystyried Hanesion Heddwch Cudd

       Ffoaduriaid a Lloches   O adeiladu Teml Heddwch Cymru, i sefydlu Cynghrair y Cenhedloedd a'r Cenhedloedd Unedig ar ôl yr Ail Ryfel Byd, mae heddychwyr Cymru - wedi'u cefnogi gan fudiadau ymgyrchu llawr gwlad eang - wedi siapio rhan Cymru yn y byd. Pa wersi y gallem eu dysgu ar gyfer rhan Cymru mewn byd mwy byd-eang, mwy rhyng-gysylltiedig ar ôl Brexit? Sut y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn dewis siapio'r can mlynedd nesaf?  

Chwaraewch Ran

Peace map english.PNG

MAPIO TREFTADAETH HEDDWCH CYMRU

Ewch i gael golwg ar ein Map Heddwch er mwyn dysgu rhagor am dreftadaeth heddwch yn eich ardal chi a Chymru gyfan, darganfod straeon a chwilio am gofnodion o Lyfr y Cofio a Chofrestr Pearce o Wrthwynebwyr Cydwybodol y Rhyfel Byd Cyntaf, a gweld sut gallwch chi ychwanegu neu gysylltu hanesion heddwch lleol eich cymunedau lleol chi.

Mwy

Computer_keyboard box.gif

CHWARAE RHAN: LLWYBRAU HEDDWCH

Dysgwch sut gallwch chi wirfoddoli neu gyfrannu at y gwaith o ddatguddio a rhannu hanesion heddwch cudd, o straeon milwyr i heddychwyr ddoe a heddiw; datblygu sgiliau ymchwil a digidol, ymwneud â phrosiectau cymunedol, neu wirfoddoli gyda thîm neu bartneriaid Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Mwy

NEWYDDION A DIGWYDDIADAU

Mae Cymru dros Heddwch yn gweithio gyda phartneriaid cymunedol ledled Cymru. Dysgwch am ddigwyddiadau cyhoeddus, arddangosfeydd a gweithgareddau yn eich ardal chi. 

Mwy

CYSYLLTWCH

Cyfle i gwrdd â thîm Cymru dros Heddwch yn y de a'r gogledd. Cofiwch gysylltu os hoffech chi neu'ch mudiad fod yn rhan o Gymru dros Heddwch. 

Mwy

Sianel Youtube - MWY

  Sianel Flickr - MWY

   Website Flickr Slideshow

 

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

Digwyddiadau diweddaraf

 • 04/08/2017 00:00
  Pabell Heddwch @ Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mon / Cymru dros Heddwch, CND Cymru a Cymdeithas y Cymod
  Croeso i Ynys Môn, un o ardaloedd harddaf Cymru a chartref yr Ei...

  Darllenwch ragor...
 • 08/08/2017 00:00
  'Poppies: Weeping Window' ym Mae Caerdydd / 14-18NOW ac Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Cynulliad Cenedlaethol Cymru Digwyddiadau Caerdydd Eleni, bydd Cynul...

  Darllenwch ragor...
 • 08/08/2017 13:00
  Arddangosfa - Menywod, Rhyfel a Heddwch / Cymru dros Heddwch
  Arddangosfa - Menywod, Rhyfel a Heddwch Y Senedd, Bae Caerdydd, 8 ...

  Darllenwch ragor...
 • 20/09/2017 10:00
  'Pobl Ifanc yn Codi Llais dros Heddwch' Cynhadledd Ysgolion / WCIA
  Mae prosiect 'Cymru dros Heddwch', sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Dre...

  Darllenwch ragor...
WCIA

Y tîm

Mae tîm Cymru dros Heddwch o fewn prosiectau'r WCIA yn dod ag ystod eang o sgiliau ac arbenigedd er mwyn gefnogi gwirfoddolwyr , ysgolion , grwpiau ieuenctid a chymdeithas sifil wrth archwilio treftadaeth heddwch Cymru.

AMDANOM NI
Heritage lottery fund

Partneriaid

Mae'r Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn arwain consortiwm o bartneriaid sy'n cynnwys sefydliadau o'r sectorau heddwch , treftadaeth , academaidd ac ieuenctid.

AMDANOM NI