23.05.23: Hawlio Heddwch / The Women of Wales for a World Without War – Cynhadledd Canmlwyddiant Aberystwyth Centenary Conference

Mis Mai 23, 1923, lansiwyd Apêl Menywod Cymru dros Heddwch mewn cynhadledd yn y brifysgol yn Aberystwyth. I nodi canmlywddiant yr achlysur hanesyddol hwn, trefnir cynhadledd undydd lle bydd awduron llyfr newydd sbon am apêl heddwch y menywod (dyddiad cyhoeddi: Tachwedd 2023, Y Lolfa) yn amlinellu’r hanes rhyfeddol hwn.Ni chodir tâl ond mae’n rhaid cofrestru cyn 19.5.23.

Trefnir gan CCGC, Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Aberystwyth

On 23 May 1923 the Peace Appeal of the Women of Wales was launched at a conference held in the university at Aberystwyth. To mark the centenary of this historic event, a one-day conference has been arranged where the authors of a new book about the women’s peace appeal (to be published in November 2023 by Y Lolfa) will outline this remarkable story. Free to attend, but pre-registration is essential closing date: 19.5.23

Organised by FASS, Faculty of Arts & Social Sciences, Aberystwyth University

Rhaglen – Programme

VENUEPrif Neuadd Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth – SY23 3FE
Main Hall Department of International Politics Dept
Penglais Campus , Aberystwyth University – SY23 3FE
10:30 – 11:00Coffi a chofrestru : Croeso a Lansio’r ProsiectCoffee and Registration
11:00 – 12:30Panel 1 – Cefndir, Casglu’r Llofnodion, Y Daith i’r UDAPanel 1 – Background, Collecting the Signatures, The Journey to the USA
12:30 – 13:00CinioLunch
13:00 – 14:30Panel 2 – Yn America, Wedi Dod Adre, Darganfod y Ddeiseb, HeddiwPanel 2 – In the USA, After Coming Home, Discovering the Appeal, Today
14:30 – 15:00Sylwadau i gloiClosing remarks
15:00Ymweld â’r Ddeiseb yn y Llyfrgell Genedlaethol a ‘PAX’, Canolfan y CelfyddydauView the Petition, National Library of Wales, and ‘PAX’, Arts Centre

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *