Invitation to tender – Gwahoddiad i Dendro

Adolygiad Addysg Heddwch/ Peace Education Review

Gweler ynghlwm wahoddiad dwyieithog i dendro ar ran Academi Heddwch Cymru i gomisiynu adolygiad o addysg heddwch. Mae croeso i chi anfon y tendr ymlaen at unrhyw un a allai fod â diddordeb. Dyddiad cau 22ain o Fedi.

Please find attached a bilingual invitation to tender on behalf of Academi Heddwch Cymru to commission a review of peace education. You are welcome to forward the tender to anyone who might be interested. Closing date 22nd of September.

Temple of Peace Mural by Laura Sorvala

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *