Addo gweithredu

Yn y wers hon, rydym wedi archwilio rhywfaint o ffyrdd y gallwch ddatblygu a defnyddio eich cymwyseddau NDC drwy:

  • eich ymddygiad personol
  • ymuno â’r mentrau presennol
  • ddylanwadu yn eich sefydliad neu’ch man astudio

O ganlyniad i’r wers hon, addunedwch un weithred y byddwch yn ei chyflawni fel llysgennad NDC.

Made with Padlet

Da iawn! Rydych chi nawr yn barod ar gyfer y wers olaf, lle byddwn ni’n rhoi cyfle i chi roi popeth rydych chi wedi’i ddysgu gyda’i gilydd drwy ddiffinio eich prosiect NDC eich hun.