Dod yn intrapreneur NDC

Yn ogystal â’ch ymddygiad eich hun, gallwch ddylanwadu ar eich gweithle neu’ch astudiaeth.

Mae intrapreneur yn berson sy’n gweithredu fel entrepreneur ond o fewn sefydliad. Mae’n gofyn am weithwyr rhagweithiol sydd â meddylfryd entrepreneuraidd. Mae’n fwy hawdd mewn cwmnïau sy’n annog ac yn grymuso gweithwyr i gynnig a datblygu eu syniadau i wella gwasanaethau a chynhyrchion y cwmni, ond gall intrapreneur penderfynol oresgyn amharodrwydd cwmni!

Mae gan lawer o gwmnïau ymrwymiadau i’r NDCau erbyn hyn, felly mae’n dod yn haws bod yn intrapreneur NDC. Os nad oes gan eich cwmni unrhyw ymrwymiadau i’r NDCau, gallwch arwain y ffordd!

Sut ydw i’n gwybod a fydd gan fy nghwmni ddiddordeb?

Ydy’r NDCau yn strategaeth y cwmni? Ydy hyn yn edrych yn ddilys neu a oes arwyddion o wyngalchu NDCau?

Oes rhywun sy’n gyfrifol am y NDCau neu’r Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR) yn y cwmni? Ydyn nhw ar lefel uwch neu ar lefel is?

Astudiaethau achos

I gael rhywfaint o syniadau NDC intrapreneuraidd, gadewch i ni feddwl yn feirniadol am rai sefydliadau sy’n fframio eu gwaith o amgylch y NDCau.

Cymerwch olwg feirniadol ar un o’r enghreifftiau ar y Padlet. Meddyliwch yn ôl i’r fideo gwyngalchu NDC:

Ydy’r sefydliadau hyn yn gefnogol ar draws y NDCau?

Ydyn nhw’n ysgogi unrhyw syniadau a allai helpu eich sefydliad neu’ch man astudio i wella eu gweithredoedd NDCau? Ystyriwch pa mor dda mae un o’r enghreifftiau ar y Padlet yn cyfrannu at y NDCau, a rhowch sgôr o 1 i 5 seren iddynt.

Made with Padlet