Eich sgiliau NDC

Yn y cwrs diwethaf, gwelsom fod gan bob person a sefydliad rôl i’w chwarae yn y NDCau. Mae pobl o bob oedran, cefndir a lle eisoes yn rhan o’r trawsnewidiad hwn, a gallwch chithau fod hefyd! Mae’r cwrs hwn yn archwilio’r cymwyseddau a fydd yn eich helpu i fod yn rhan o’r mudiad NDC.

  • Erbyn diwedd y modiwl hwn, byddwch wedi:
  • Archwilio cymwyseddau’r NDCau
  • Dadansoddi sut y gall cymwyseddau y NDCau eich helpu gyda chyflogaeth Nodi eich cymwyseddau NDCau a’u hychwanegu at eich CV