Eich prosiect NDC

Yn y modiwl hwn, byddwch yn cael cyfle i roi’r pethau rydych chi wedi’i ddysgu ar waith drwy gynllunio prosiect ar gyfer eich prosiect NDC eich hun – gallai hwn fod yn brosiect ar gyfer eich cymuned, man gwaith neu fan astudio.

Yn y modiwl byr hwn, ni allwn wneud sesiwn fanwl mewn cynllunio prosiectau, ond yn hytrach, byddwn yn cyflwyno rhywfaint o adnoddau cynllunio a meddwl sy’n ddefnyddiol ar gyfer ymgorffori ymagwedd NDC. Byddwch eisoes wedi gweld rhai o’r rhain yn yr enghreifftiau mewn modiwlau blaenorol.

Yn y modiwl hwn, rydych chi’n mynd i feddwl am eich syniad eich hun ar gyfer prosiect NDC

Erbyn diwedd y modiwl hwn, byddwch wedi:

  • Dadansoddi prosiectau a syniadau enghreifftiol sy’n defnyddio’r fframwaith NDC, gan ganolbwyntio ar sefydliadau Heddwch, Cyfiawnder a Chryf
  • wedi datblygu dealltwriaeth o sut mae gweithio ar un NDC yn ymgorffori’r holl NDCau, ac wedi nodi camau a chyfnodau i ddatblygu eich camau gweithredu ac/neu gynllun prosiect eich hunain sy’n integreiddio’r NDCau, gan fyfyrio ar gymhlethdod a chyfaddawdu