Astudiaethau achos

Rydych chi’n mynd i wylio fideos o ddwy astudiaeth achos wahanol iawn i fyfyrio ar yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu yn y modiwl hwn – menter gymdeithasol fach o’r enw aSmartWorld a gwneuthurwr cemegol rhyngwladol er elw o’r enw Solvay.

Wrth i chi wylio, meddyliwch am y cwestiynau canlynol a myfyrio arnynt. Nid oes angen i chi ysgrifennu eich haatebion.

  1. Pa nodau datblygu cynaliadwy mae’r cwmnïau hyn yn cyfrannu atynt?
  2. Oes unrhyw effeithiau negyddol posibl mewn perthynas â’r gwaith maen nhw’n ei wneud? Sut y gellid mynd i’r afael â’r rhain?
  3. Yn gyffredinol, a fyddech yn ystyried bod y cwmni’n cefnogi cynnydd tuag at y NDCau? Pam/pam ddim?

Mae’r fideos yn dod o MOOCS gan UCLouvain

Rhannu ysbrydoliaeth

Dewiswch un cwmni rydych chi’n meddwl sy’n gwneud cyfraniad ystyrlon tuag at y NDCau– gall hyn fod yn fenter gymdeithasol, yn actor er elw neu yn unrhyw actor economaidd arall. Gall fod yn gwmni bach, lleol neu’n gwmni rhyngwladol. Os ydych chi’n styc am syniadau, edrychwch ar y cwmnïau sydd wedi ymuno â UN Global Compact neu BCorps. Nawr, cwblhewch y Padlet.

Made with Padlet