Beth ydych chi’n feddwl?

Myfyrio

Pwrpas y cwestiynau isod yw eich annog i fyfyrio ar eich dysgu hyd yn hyn. Nid oes atebion cywir nac anghywir.

Create your own user feedback survey

Edrychwch ar beth mae ein cyfranogwyr wedi’i ddweud hyd yn hyn.