Rhoi VUCA ar waith

Ydych chi’n gwybod am unrhyw sefydliadau sy’n gwneud cais am VUCA?

Un enghraifft Ewropeaidd o gwmni a gymhwysodd y VUCA newydd yn llwyddiannus yw’r brand tegan o Danish Lego. Eu gweledigaeth yw globaleiddio ac arloesi’r System LEGO ar waith. Gellir gweld eu cyffredinolrwydd yn eu 4 addewid:

  • Addewid Chwarae (Llawenydd adeiladu, balchder y greadigaeth)
  • Addewid Partner (Creu gwerth cydfuddiannol)
  • Addewid y Blaned (Effaith gadarnhaol)
  • Addewid y Bobl (Llwyddo gyda’n gilydd)

Mae Lego hefyd yn dweud ei fod yn frand sy’n adnabyddus am hybu creadigrwydd. Er enghraifft, mae gan Google orsaf chwarae Lego yn eu pencadlys ar gyfer eu peirianwyr.

Mae Lego wedi dangos hyblygrwydd pan ddaethant â’u hunain yn ôl o ymyl methdaliad a daeth yn chwaraewr cryf yn y farchnad.

Rydych chi wedi darllen ychydig am VUCA ac wedi gwylio’r fideo. Allwch chi rannu un tip am sut i gymhwyso VUCA yn ymarferol?

Made with Padlet