Dewisiadau amgen i CDG a thwf

Dewisiadau amgen i CDG
Fodd bynnag, mae dewisiadau amgen i CDG – pethau y gallwn eu mesur sy’n rhoi gwell syniad o sut rydym yn symud ymlaen, heb niweidio’r blaned. Mae enghreifftiau’n cynnwys:

  • Mynegai Planed Hapus: yn cyfuno mesurau lles, disgwyliad oes, anghydraddoldeb canlyniadau ac ôl troed ecolegol i weld pa genhedloedd sydd orau i fyw “bywydau hir, hapus a chynaliadwy”.
  • Mynegai Cynnydd Cymdeithasol: yn cyfuno mesurau o anghenion dynol sylfaenol, lles a chyfle
  • Mynegai Lles Economaidd Cynaliadwy: Yn cynnwys CDG, ond yn cael ei gydbwyso gan ffactorau eraill fel dosbarthu incwm a chostau niwed amgylcheddol.
  • Mynegai Datblygu Dynol: Hefyd yn cynnwys CDG ond ffactorau eraill hefyd, gan gynnwys disgwyliad oes, gwybodaeth ac addysg a safon byw


Nid oes unrhyw fetrig yn berffaith, ac ni allwn fesur yr holl bethau sy’n bwysig i ni – ac mae unrhyw fesur (gan gynnwys CDG) yn cynnwys nifer o farnau gwerth. Dewiswch un o’r dangosyddion amgen i’w hadolygu, yna cwblhewch y Padlet isod gydag un peth sy’n bwysig yn eich bywyd sydd ddim cael ei fesur yn y dangosydd a adolygwyd gennych (cliciwch ar y botwm + ar waelod y Padlet i ychwanegu eich cyfraniad).

Made with Padlet

Yn sail i’r dangosyddion amgen, mae’r angen naill ai am ddadflaenoriaethu twf economaidd neu gydbwyso’r angen am dwf â’r niwed a achosir gan dwf.

Fodd bynnag, mae dulliau eraill yn awgrymu bod angen i ni lwyr ddatgysylltu’r cysylltiad rhwng ein cynnydd fel pobl a thwf economaidd (‘dad-dyfu’). Mae ‘dad-dyfu’ yn ddamcaniaeth wleidyddol ac economaidd sy’n canolbwyntio ar newid blaenoriaeth cymdeithas o dwf economaidd i gynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol. Gwyliwch y fideo – beth yw eich hymateb cychwynnol at ‘ddad-dyfu’.