Economi linol yn erbyn cylchol

Gyda ffrwydrad prynwriaeth, mae’r dull o ymdrin â deunyddiau crai a’r cynhyrchion sy’n deillio o hynny wedi bod yn llinol yn bennaf – mae cynhyrchion yn cael eu creu, eu defnyddio (unwaith yn unig yn aml), a’u taflu.
Mae hyn yn cael effeithiau negyddol mewn sawl ffordd:

  • Ôl troed carbon uchel i wneud a chyflenwi cynhyrchion na fydd ond yn cael eu defnyddio unwaith
  • Mae tirlenwi a /neu losgi gwastraff yn cael effaith negyddol mawr ar yr amgylchedd
  • Mae gwastraff yn diweddu fyny ar dir ac mewn afonydd – mae micro-blastig bellach i’w weld ar bob rhan o’r ddaear, o’r cefnfor dyfnaf i ben mynyddoedd.
  • Mae swm cyfyngedig o ddeunydd crai – yn aml yn cael ei gloddio neu ei gynaeafu mewn amodau gwael

Mae ailgylchu wedi cynyddu’n sylweddol ers y 90au – defnyddir cynhyrchion neu eu rhannau cyfansoddol sawl gwaith cyn cael eu gwaredu. Er ei fod yn welliant ar ddulliau llinol, yn y pen draw, mae’r cynhyrchion hyn yn wynebu’r un problemau ag yn yr economi linol, ond ychydig yn arafach.

Nod economi gylchol, ar y llaw arall, yw cynhyrchu dim gwastraff – mae popeth yn mynd i gylch parhaus o ddefnyddio ac ailddefnyddio. Mae’r fideo hwn yn esbonio ymhellach, ac yn rhoi rhywfaint o enghreifftiau a manteision.

Create your own user feedback survey