Academi Heddwch Cymru

Croeso i gartref yr Academi Heddwch. Diben yr Academi Heddwch yw ymestyn traddodiad cryf Cymru o ran hyrwyddo a gweithio dros heddwch, drwy ddatblygu a chydgysylltu cymuned o ymchwilwyr annibynnol mewn meysydd cysylltiedig. Bydd Academi Heddwch Cymru yn gweithio i sicrhau bod lle cadarn i heddwch ar agenda genedlaethol Cymru ac ar y llwyfan cenedlaethol, drwy gyfrwng y rhwydwaith byd-eang o sefydliadau heddwch sydd eisoes yn bodoli.

Pwy yw’r Academi Heddwch?

Llofnodwyr 2020: Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru – Cymdeithas Ddysgedig Cymru – y Coleg Cymraeg Cenedlaethol – Prifysgol Aberystwyth – Prifysgol Bangor – Prifysgol Caerdydd – Prifysgol Metropolitan Caerdydd – Prifysgol De Cymru – Prifysgol Abertawe – Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant – Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Gyda chefnogaeth cynrychiolaeth o’r Mudiad Heddwch yng Nghymru, Race Council Cymru, Urdd Gobaith Cymru a swyddfa Comisiynydd  Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

Datblygiad yr Academi Heddwch

Yn 2017  cynhaliodd Emily Forbes, gwirfoddolwr gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, brosiect ymchwil gan fapio Sefydliadau heddwch ledled y byd. Gweler yr adroddiad llawn /  gweler crynodeb o’r adroddiad /  gweler y tabl cymharol / gweler dolenni cyswllt.