CROESO i’r Academi Heddwch

Croeso i gartref Academi Heddwch – sefydliad heddwch cyntaf Cymru.

Diben yr Academi Heddwch yw ymestyn traddodiad cryf Cymru o ran hyrwyddo a gweithio dros heddwch, drwy ddatblygu a chydgysylltu cymuned o ymchwilwyr annibynnol mewn meysydd cysylltiedig.

Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, bydd Academi Heddwch Cymru yn gweithio i sicrhau bod lle cadarn i heddwch ar agenda genedlaethol Cymru ac ar y llwyfan cenedlaethol, drwy gyfrwng y rhwydwaith byd-eang o sefydliadau heddwch sydd eisoes yn bodoli.

Academi Heddwch Secretary Professor Mererid Hopwood opens the ‘Peace Lecture’ at Llangollen International Eisteddfod in July 2023.

Datblygiad yr Academi Heddwch