DATHLU Canmlwyddiant yr Apêl, 2023-24

Yn sgil ei ailddarganfod ymhlith Archifau’r DemlHeddwch yn 2014, mae ymchwilio i stori ymgyrchDeiseb Heddwch Menywod 1923 wedi bod yn helfadrysor archifol, sydd wedi cynnwys gwirfoddolwyrac ymchwilwyr o bob cefndir yng Nghymru ac America. Yn dilyn arddangosfa gychwynnol o’rGofeb gan WCIA yn y Llyfrgell Genedlaethol yn2016, daeth y grŵp ‘Heddwch Nain Mamgu’ at eigilydd o Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018, gyda’r nod o gefnogi’r Sefydliad Smithsonian iddigideiddio’r ddeiseb mewn pryd ar gyfercanmlwyddiant yr ymgyrch yn 2024.

Mansion Heddwch Nain | Mamgu yn 2017 – Stori’r Iona Price

Yn 2021, daeth partneriaid at ei gilydd drwyAcademi Heddwch, rhwydwaith ymchwilwyrheddwch Cymru, i gydlynu cais i Gronfa Dreftadaethy Loteri yng Nghymru i greu rhaglen o weithgareddau dros flwyddyn canmlwyddiant 2023-24, ‘Hawlio Heddwch’. Lansiwyd y prosiect ynnhymor y gwanwyn 2023, a bydd yn cynnwysgwirfoddolwyr, ysgolion a grwpiau cymunedol ardraws Cymru.

Allwch chi fod yn rhan o’r stori hon?