Proffiliau Heddwch: Winifred Coombe-Tennant, Menyw gyntaf Prydain yng Nghynghrair y Cenhedloedd

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, 2022

Cyfres gan Academi Heddwch Cymru yw ‘proffiliau heddwch’, sy’n ceisio tynnu sylw at ffigurau heddwch o bob cwr o’r byd sydd wedi chwarae rhan yn hanes heddwch Cymru. Mae’r proffiliau hyn sy’n nodi #IWD2022, yn dathlu 100 mlynedd o Fenywod Cymru mewn heddwch a diplomyddiaeth fyd-eang, ac yn canolbwyntio ar gynrychiolydd benywaidd cyntaf Prydain i Genefa.

Mae 2022 yn nodi canmlwyddiant Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru (WLNU), a sefydlwyd allan o ludw’r Rhyfel Byd Cyntaf, i bwyso am heddwch drwy gydweithredu a diplomyddiaeth – gyda menywod ar flaen y gad o ran ymgyrchu. Ym mis Medi 1922, daeth Winifred Coombe Tennant preswylydd o Gastell-nedd, y fenyw gyntaf i gynrychioli’r Deyrnas Unedig fel cynrychiolydd i sefydliad rhyngwladol.

Winifred Coombe Tennant – Wikimedia Commons

Dim ond 4 blynedd ar ôl i fenywod swffragét ennill y Bleidlais am y tro cyntaf – ac ar adeg pan oedd menywod yn dal i gael eu gwahardd rhag gweithio mewn rolau diplomataidd ffurfiol o fewn y Swyddfa Dramor – gwelodd cyfeillgarwch personol Winifred gyda David Lloyd George Coombe Tennant yn cael ei thaflu i galon bywyd rhyngwladol, gan ddod yn gynrychiolydd dros dro i Gynulliad Cynghrair y Cenhedloedd yng Ngenefa. Er gwaethaf anghysondeb o fewn cylchoedd diplomataidd Prydain ar y pryd, fe wnaeth Coombe Tennant ragori fel cynrychiolydd, gan gymryd rhan gyda sgiliau gwych ym mhrofiad byw rhyngwladoli oedd yn cael ei chwarae allan o dan gopaon ysblennydd Alpau’r Swistir.

Mae Winifred Coombe Tennant wedi dod yn ffigwr adnabyddus yn ystod y blynyddoedd diwethaf fel noddwr amlwg o gelfyddydau Cymru a mam i ‘Arwr Anhysbys Cymru’ (y milwr, ysbïwr a’r mynach Henry Coombe Tennant); eto mae ei gwaith arloesol fel diplomydd benywaidd yn llawer llai adnabyddus. Cafodd blentyndod braidd yn beripatetig, gan deithio ar draws Ewrop yn ei blynyddoedd cynnar, gan roi magwraeth weddol ryngwladol iddi.

Daeth i ystyried Cymru fel ei mamwlad drwy gydol y cyfnod hwn, gan ei harwain i ymgartrefu yng Nghastell-nedd fel oedolyn. Ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, daeth yn gynghrair wleidyddol agos (ac yn wir ffrind) i’r Prif Weinidog David Lloyd George; ysgrifennodd yn rheolaidd ato, a’i gynghori ar ystod o bynciau. Y cysylltiad hwn yn bennaf a’i harweiniodd i gael ei dewis i gynrychioli Prydain Fawr yng Nghynulliad Cynghrair y Cenhedloedd – fforwm rhyngwladol sydd yn cael ei gynnal yn flynyddol yng Ngenefa, ac sydd yn cael ei adnabod gan lawer fel ‘Senedd y Byd’. Er mai hi oedd y fenyw gyntaf i gynrychioli Prydain yn y sefydliad hwn, profodd ei hun yn gyflym i fod yn werth ei chymryd o ddifrif, ac fe’i dewiswyd i negodi ar ran Prydain mewn dadleuon ar nifer o fentrau rhyngwladol – gan gynnwys y rheini sy’n gweithio i atal masnachu menywod a phlant, ac opiwm.

Cynrychioli Hanner y Byd

Fel y gwnaeth Coombe Tennant ddarganfod yn gyflym, roedd diplomyddiaeth yng Ngenefa yn dibynnu’n drwm ar swyn a chymdeithasoldeb i sicrhau canlyniadau – yn enwedig ar gyfer cynrychiolydd am y tro cyntaf. Mewn mis lle’r oedd cynrychiolwyr o bob gwlad yn aml yn cael llety yn yr un gwesty, roedd diplomyddiaeth swyddogol yn disgyn drosodd i ryngweithio cymdeithasol yn rheolaidd, gyda chiniawau a diodydd gyda’r nos, ac roedd yn dominyddu sgyrsiau yn ystod reidiau car ar y penwythnos neu alwadau cymdeithasol gyda hen ffrindiau. Bu’n cael cinio’n rheolaidd gyda’r teulu Zimmern yn ystod y cyfnod hwn, ac yn gohebu â rhyngwladolwyr blaenllaw o Gymru fel Gwilym Davies, gan gael cyngor arbenigol ynghylch materion yr oedd yn cynrychioli Prydain arnynt.

Roedd Winifred Coombe-Tennant yn cynrychioli llais menywod ar draws y byd o ran cynrychioli’r gred mai dim ond pe bai cyfanswm ei etholwyr yn cael ei gynrychioli, drwy fenywod ac yn arbennig, mamau, y gellid cyflawni cyfreithlondeb democrataidd ar gyfer ‘Senedd y Byd’ newydd Genefa:

“This League of Nations will not reach its full authority and its full power until it has become in some real sense a League of Mothers – for it is from the Mothers of the World that it will receive a dynamic power, a driving force, which is essential to it if it is to accomplish successfully a task which has hitherto baffled all ages and all races – the task of establishing an enduring peace.” 

ARAITH GYNTAF I GYNULLIAD CYNGHRAIR Y CENHEDLOEDD GAN WINIFRED COOMBE TENNANT

Cynmghrair y Cenhedloedd Unedig, Genefa, 1922 (llun – UN Geneva Archives)

Ar adegau, roedd ei phersonoliaeth gryf yn ei rhoi yn groes i’r byd hwn, gan ei harwain i ffurfio barn anfffafriol y daeth ei dyddiadur preifat (sydd yn cael ei gadw bellach gan Wasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg) yn fan naturiol i nod’r barnau hyn ynddo. Credai fod Prif Weinidog Sweden, er enghraifft, yn edrych ‘fel walrws meddylgar, gyda’i alltudiaeth yn cael ei ragori gan ei wefus uchaf trwchus. Roedd y ‘dynion Ffrengig tew gyda mwstashis mawr ‘, wedyn, mewn perygl arbennig o gael eu dychanu yn ei dyddiadur, lle disgrifiodd Brif Weinidog Ffrainc fel ‘ysgolfeistr gwalltgof nad oedd yn gallu ymddwyn yn rhesymol.

Click to view THREAD of images and archive materials (c/o Glamorgan Archives)

Diplomydd Ac Arweinydd Naturiol

Yn gyhoeddus, fodd bynnag, cadwodd Coombe Tennant y meddyliau hyn iddi hi ei hun, a sefydlodd ei hun yn gyflym o fewn rhwydwaith o bwysau gwleidyddol o bob rhan o’r byd yn rhinwedd ei chymeriad. Profodd ei bod yn gallu cymdeithasu’n ddiymdrech, yn llithro rhwng dirprwyaethau rhyngwladol mewn partïon cinio, ac yn adeiladu cydweithredu rhyngwladol dros botel o wîn oedd yn cael ei rhannu. Drwy’r cydberthnasau cymdeithasol hyn – ar ffurf gwleddau, teithiau cerdded, ciniawau a diwrnodau allan yn ystod y mis – chwaraeodd Coombe Tennant rôl bwysig o ran cryfhau cysylltiadau â llywodraethau eraill drwy rinwedd ei chariad a’i charisma. Yn y ffordd hyn, gallwn weld sut yr oedd Coombe Tennant yn ymarfer rhyngwladoldeb personol; Cyfarfodydd rhyngwladol wedi’u hadeiladu ar gyfeillgarwch unigol ar draws ffiniau gyda chynrychiolwyr o lawer o wledydd eraill.

Drwy’r sgyrsiau a hwylusodd, canfu cystadleuwyr diplomataidd fod Swyddfa Dramor Prydain yn cael ei chynrychioli gan bersonoliaeth swynol, affwysol. I lawer, mae’n ymddangos bod ei steil o ddylanwadu cymdeithasol yn gwneud cydweithredu rhyngwladol yn haws nag anghytuno, ac arweiniodd hyn at ddatrys diplomyddiaeth yn gyflym pan wnaethon nhw gyfarfod â Coombe Tennant yn sesiwn nesaf y Cynulliad. Mae ei llwyddiannau, sydd wedi cael eu cyflawni oherwydd ei dawn gymdeithasol a’i synnwyr cyflym, yn dangos y pwysigrwydd o gyfarfod pobl er mwyn sicrhau cydweithredu rhyngwladol, ac mae hyn wedi paratoi’r ffordd ar gyfer cyfres o fenywod a fyddai’n dilyn yn ei thraed fel cynrychiolwyr i Gynghrair y Cenhedloedd.

‘It is strange to me, to imagine how we women endured to be shut out from all this, where the threads of destiny are spun – and where our lives and those of our children have been sometimes bartered for a song’ 

DYDDIADUR WINIFRED COOMBE TENNANT’, O’I DIWRNOD CYNTAF YN GENEFA

Mae’r proffil hwn wedi cael ei roi at ei gilydd gan Rob Laker, ymchwilydd hanes â gradd o Brifysgol Abertawe, sy’n arbenigo yng Nghynghrair y Cenhedloedd, ac sydd wedi gwirfoddoli gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru ers 2019. Gallwch ddarllen mwy am Winifred Coombe Tennant a’i phrofiadau gyda rhyw, ymerodraeth a chwilfrydedd diplomataidd yn ei thesis arobryn o’r enw: ‘Geneva in Motion: Winifred Coombe Tennant’s Experiences at the Third Assembly of the League of Nations’ . Mae Rob wedi cyhoeddi hefyd ar gyfer Rhwydwaith Hanes Menywod, ‘Gendering International Affairs’