Gwireddu Etifeddiaeth y Ddeiseb HeddwchMenywod

Cafodd y 390,296 o fenywod y tu ôl i ymgyrchDeiseb Heddwch Cymru 1923-24 eu huno gan yweledigaeth ar gyfer creu ‘treftadaeth falch o fyd hebryfel’ – gweledigaeth a rannwyd cant o flynyddoeddyn ddiweddarach gan y rheiny a gafodd eu hysbrydolii weithredu gan eu stori.

Yn ystod ymgyrch y canmlwyddiant, mae partneriaidAcademi Heddwch yn gobeithio gweithio gydagwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol ar draws Cymrui ysbrydoli cenhedlaeth newydd o adeiladwyrheddwch – ac i greu etifeddiaeth ar gyfercenedlaethau’r dyfodol i:

  • gael mynediad i, a chwilio drwy lofnodwyr y deisebau wedi’u trawsgrifio
  • rannu straeon y rhai a gymerodd ran yn yr ymgyrchym 1923 fel nodweddion digidol
  • ddigideiddio archifau a deunyddiau ar gyferymchwilwyr y dyfodol
  • ymgysylltu ag ymgyrchoedd cyfoes ar faterionheddwch
Clip fideo byr am y trawsgrifiad o ‘Annie’s Diary’ gan wirfoddolwyr yn 2019, nawr ar gael i’w archwilio trwy’r adran ‘Hanes’.