Author: WCIA

#Temple80 ‘Wales for Peace’ Exhibition

wcia video screengrab

The Exhibition accompanying Temple80 sought to draw together the story of the Temple, with Wales’ peace heritage of the last 100 years – including hidden histories gathered by community groups and volunteers 2014-18 – along with responses from young people, schools and artists.

View Temple80 Exhibition Guide – English; Welsh

Artists in Residence showcased a range of responses for visitors to delve deeper into the Temple’s stories:

  • Jon Berry, Temple80 Artist in Residence composed a series of musical installations responding to the Temple spaces & heritage; and also collaborated with musician Iffy Iwobi to produce and perform ‘Assemble’, a 8 minute musical tribute for the BME Remembrance Service.
  • Ness Owen, collection of 5 poems responding to heritage materials in exhibition;
  • Will Salter, ‘Guiding Hand’ alternative tour of the Temple encouraging deeper spatial appreciation;
  • Hazel Elstone, crafted multicoloured wreath of red, white, black and purple Remembrance poppies
  • Lee Karen Stow, with her ‘Women War & Peace’ photography display;
  • Tracy Pallant & Amy Peckham, with their community films including Temple80 Rap by BME artist Jon Chase.

Peace Garden 30th Anniversary

44193329331_e9ea5e116d_z

On Saturday 24th, this was followed by a #PeaceGarden30 Rededication and Family Fun Day, in which WCIA brought together UNA Exchange international volunteers and alumni and Garden of Peace Founder Robert Davies, with children from Roath Park Primary School

Together they unveiled 2 new colourful mosaics (created by international volunteers) on a new archway entrance in the Peace Garden; buried a Time Capsule in the Garden, to be opened in 50 years time; and unveiled a plaque on one of WCIA’s meeting rooms in honour of Robert Davies, and all international youth volunteers inspired by him from 1973 to today.

CRONFA GOFFA SALLIE DAVIES

mum and dad at Ruby wedding celebrations 14months before she died

Sefydlwyd y gronfa hon ym 1980 . Dyma’r hanes y tu ôl i hyn:-

Yn ystod amser James Callaghan fel prif weinidog, penderfynwyd cynnal cystadleuaeth genedlaethol ymysg aelodau’r Blaid Lafur i adeiladu’r wybodaeth yn archifau’r Blaid Lafur. Cynhaliwyd y gystadleuaeth ym 1979. Gofynnwyd i ysgrifennydd pob etholaeth i ddarganfod eu haelodau oedd wedi gwasanaethu hiraf, a gofyn iddyn nhw wneud recordiad tâp ar gyfer cystadleuaeth “Tape Archive Competition”’ y Blaid Lafur. Gofynnodd Mr Ray Hill, Ysgrifennydd Plaid Etholaeth Trefynwy i dad gymryd rhan.  Siaradodd dad yn briodol ar y tâp am ei atgofion cynnar o ddyddiau cynnar y Blaid Lafur yng Nglynebwy, a’r bobl a oedd yn cael eu croesawu i’w gartref fel mawrion y Blaid Lafur cynnar, oedd yn cynnwys Noah Ablett, Enoch Morrell, Keir Hardie.  Ei rieni yn sefyll i ddarparu sicrwydd rhag ‘trafferth ymysyg y torfeydd” yn y cyfarfodydd awyr agored. Y “bocs sebon” yr oedd pobl yn sefyll arno i siarad yn cael ei gadw dan eu grisiau. Fel y dywedodd, roedd angen rhywun dewr iawn i gymryd rhan yn y mudiad Llafur yn ystod y dyddiau cynnar hynny.


at WCIA with Goronwy Jones and Lord Malcolm Pill

Er mawr syndod i dad, enillodd y wobr gyntaf o £500. Penderfynodd dad ei fod eisiau gwneud rhywbeth gwerth chweil gyda’r arian. Ar y pryd, roedd yn gwneud llawer gyda Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru. (Roedd wedi gwasanaethu fel cynrychiolydd Cymru ar weithrediaeth y DU o UNA am 5 mlynedd. Ym 1981, cafodd ei benodi’n lywydd Cyngor Cenedlaethol Cymru o Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig.)

Penderfynodd sefydlu Cronfa Goffa Sallie Davies er cof am ei ddiweddar wraig, i gael ei defnyddio presentation of cheque from UNA (Welsh Centre Trust)gan C.E.W.C. (Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd) i hyrwyddo eu hamcanion. Cyfrannodd fy nhad, aelodau o’r teulu a phobl eraill at y Gronfa, fel bod y swm oedd ar gael yn cynyddu.  Rhoddodd TUC Cymru ac UNA Cymru gyfraniadau sylweddol. Yn y dyddiau cynnar, defnyddiwyd y Gronfa i roi gwobrau ar gyfer Cystadleuaeth Cronfa Goffa Sallie Davies i gael ei chynnal mewn ysgolion. Un gystadleuaeth cynnar oedd cystadleuaeth poster heddwch. Ym 1989, roedd ysgolion a godwyd y mwyaf o arian ar gyfer UNICEF yn gallu enwebu pobl ifanc i fynd i Lesotho i weld sut oedd yr arian UNICEF yn cael ei wario. Aeth Beth Appleton o Landrindod a Stephen Pearce o Gastell-nedd yno yng nghwmni Mandy Owen (Swyddog CEWC yn WCIA ar y pryd). Cawsant brofiad gwych yn cael eu ffarwelio yn y maes awyr gan Uchel Gomisiynydd Lesotho ac yn cael eu croesawu ar y pen arall gan swyddogion UNICEF ac Aelodau Conswl Prydain. Roeddent yn gallu gweld sut roedd rhoddion UNICEF yn cael eu rhoi at ddefnydd da mewn gwlad oedd yn derbyn yr arian.

 

Yn ddiweddarach, penderfynwyd mai’r ffordd orau i ddefnyddio’r arian oedd i helpu i gefnogi Tîm Dadlau Ysgolion Cymru oedd yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Dadlau Ysgolion y Byd. Parhaodd hyn am nifer o flynyddoedd.

Mae’r teulu yn gobeithio y bydd yr arian yn parhau i gael ei ddefnyddio mewn ffyrdd sy’n parhau i gefnogi addysg yng Nghymru.

 

Arddangosfa ‘Cymru dros Heddwch’ Amgueddfa Abertawe yn agor fel rhan o’r Rhaglen Gelfyddydau ‘Nawr yr Arwr’

swansea exhibition

Written on 05-09-2018 by Craig Owen

Mae arddangosfa sy’n archwilio adeilad treftadaeth heddwch Cymru wedi agor yn Amgueddfa Abertawe, cyn y cynhyrchiad celfyddydol nodedig hwn ym mis Medi gan Marc Rees a 14-18NOW – ‘Nawr yr Arwr’, sef cynhyrchiad theatr epig o ryfel, heddwch a phrotest.

Fel rhan o ‘raglen o ddigwyddiadau celfyddydol a diwylliannol ‘Nawr am Fwy’ Abertawe, sy’n dathlu canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, mae ‘Cymru dros Heddwch’ yn edrych ar weithredoedd heddychwyr o’r gorffennol a’r presennol, yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, trwy gyfrwng saith thema – ac yn gwneud y cysylltiadau â hanesion a chasgliadau lleol a gedwir yn Amgueddfa Abertawe, yn ogystal â phaentiad eiconig y Rhyfel Byd Cyntaf ‘the Battle of Mametz Wood’gan Christopher Williams, sydd ar fenthyg o Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Mae benthyciadau WCIA yn cynnwys fersiwn Gymraeg o Lyfr y Cofio y Rhyfel Byd Cyntaf, yn ogystal â Deisebau Arweinwyr Ffydd a Menywod o’r casgliadau yn y Deml Heddwch, ymhlith dogfennau hanesyddol eraill o’r mudiad heddwch.

I gyd fynd â’r arddangosfeydd, mae 20 o artistiaid o Abertawe wedi cyfrannu eu hymatebion eu hunain i’r themâu rhyfel a heddwch – yn amrywio o’r gosodiad sain ‘Locus’ sy’n cofio cyfansoddwr y Rhyfel Byd Cyntaf, Morfydd Owen, i gerflun weiar o’r unigolyn cyntaf a anafwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, Owen Owen,
a chabinet hen yn llawn lluniau a storïau gan Heddychwyr Abertawe (‘achos dros heddwch’):

 

View article about Women War & Peace in Swansea

View photo album of Women War & Peace at Swansea Library

 

Download Flyer for Wales for Peace Exhibition (PDF)

Ynghyd â’r arddangosfa ‘Cymru dros Heddwch’ yn Amgueddfa Abertawe, mae WCIA yn arddangos yr arddangosfa ffotograffiaeth eiconig ‘ Menywod, Rhyfel a Heddwch ‘ hefyd gan Lee Karen Stow yn Llyfrgell Canolfan Ddinesig Abertawe.

Rhyfel, Heddwch, Protest a Barddoniaeth

Bydd Nawr yr Arwr yn cael ei berfformio dros bum noson o 25-29 Medi – ‘requiem ymdrochol’ sy’n ymchwilio i ryfel, heddwch, protest a rhyddiaith.

“Mae cynhyrchiad beiddgar Marc Rees sy’n adrodd tair stori rhyfel, yn dod yn fyw gyda gwrthbwynt o heddwch a gobaith. Mae’n cymryd ei ysbrydoliaeth o gerdd epig, portread agos o filwr sy’n gwasanaethu Abertawe a Phaneli Ymerodraeth Prydain.

 

Mae Requiem yng nghanol pob perfformiad, gyda libreto gan yr ysgrifennwr Owen Sheers, sydd wedi ennill Bafta.  Mae’n cael ei ganu gan Polyphony, côr byd-enwog Stephen Layton. Mae’r gerddoriaeth yn cael ei chyfansoddi gan Owen Morgan Roberts, a honno’n deillio o waith gwreiddiol, Jóhann Jóhannsson, a enwebwyd am Oscar.

 

Mae’r digwyddiad yn rhan bwysig iawn o flwyddyn olaf rhaglen 14-18 NOW, sef comisiwn celfyddydol y Deyrnas Unedig i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.  Dyma uchafbwynt hefyd Gŵyl Ryngwladol Abertawe 2018.”

BUY TICKETS

20180903_101301

 

Neges o Heddwch o’r Gorffennol, y Presennol a’r Dyfodol

43281610821_2e462f8338_b

Written on 05-07-2018 by Craig Owen

Yn ystod yr wythnos 2-8 Gorffennaf, mae Cymru dros Heddwch wedi bod yn cymryd rhan yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen – gydag arddangosfa fechan dros dro sy’n ategu gwaith Pwyllgor Archifau Llangollen i gipio ‘Treftadaeth Heddwch’ yr ŵyl anhygoel hon o heddwch a chymodi, a ymgododd o ludw’r Ail Ryfel Byd ac sydd nawr yn dathlu ei phen-blwydd yn 71 mlwydd oed.

Mae cyfraniad WCIA i arddangosfa Llangollen wedi canolbwyntio ar archwilio treftadaeth neges Heddwch ac Ewyllys Da Ieuenctid Llangollen, a gweithio gyda’r Pwyllgor Archifau a phartneriaid lleol. Rydym yn teimlo anrhydedd mawr o gael ein gwahodd i gyflwyno hanes Treftadaeth Heddwch Cymru, fel ‘Anerchiad Llywydd y Dydd’ ar gyfer y 4ydd o Orffennaf.

Hoffai WCIA ddiolch i’n ‘Cydweithwyr Heddwch’, Awel Irene a Sarah Baylis am arwain ein gwaith gyda phartneriaid lleol Llangollen, ac i Gadeirydd yr Eisteddfod, Terry Waite CBE am eu cefnogaeth ar gyfer y gwaith treftadaeth heddwch parhaus hwn.

Archwilio Storïau Llangollen o’r Gorffennol

Edrychwch ar bedwar fideo am Neges Heddwch ac Ewyllys Da Llangollen (wedi’u paratoi gan Sarah Baylis ac Awel Irene, a’u golygu gan Llinos Griffin, Gwefus).

Rhannu Treftadaeth Heddwch Llangollen Heddiw

Cynhaliodd y Babell Archifau yn yr Eisteddfod Ryngwladol arddangosfa drawiadol o storïau o bob degawd, o ddechrau’r Eisteddfod Ryngwladol ym 1947, hyd heddiw – ynghyd â dyfais sgrin gyffwrdd Cymru dros Heddwch ac arddangosfa dros dro

Download LLANGOLLEN 2018 PEACE MESSAGES LEAFLET 

View Flickr album of the Llangollen Archives Tent ‘Peace Heritage’ exhibition

20180703_134051

Inspiring the Future

Read the text of Craig Owen’s address as Day President of the Eisteddfod for Wednesday 4th July (below)

Download Day President’s Address

Anerchiad Cymru dros Heddwch i Eisteddfod Ryngwladol Llangollen gan Craig Owen, Pennaeth Cymru dros Heddwch, fel Llywydd y Dydd ar ddydd Mercher, 4 Gorffennaf

Prynhawn Da

Ym 1922, roedd y Neges Heddwch gyntaf gan Blant Cymru i’r Byd,

yn cynnwys dymuniad syml: sef

“NA FYDD ANGEN I DDIM UN OHONOM, WRTH DYFU’N HŶN,

I DDANGOS EIN BALCHDER AM Y WLAD Y CAWSOM EIN MAGU YNDDI

DRWY FYND ATI I GASÁU A LLADD EIN GILYDD. ”

Heddiw, mae gwrthdaro yn parhau i fod ar flaen meddyliau llawer ohonom.

Nid lleiaf, meddyliau ein plant ein hunain

Wrth i ni nodi’r canmlwyddiant o ddweud ‘BYTH ETO’ i ryfel

Rydym yn gweld canrif o wrthdaro

Mae plant Cymru yn aros o hyd i weld eu dymuniad yn cael ei gyflawni.

Ond mae chwilio am Heddwch wedi bod yn rhan bwysig o hanes Cymru,

Hanes ein cenedl, ein hanes ni

Dros y 100 mlynedd diwethaf.

Dros y pedair blynedd diwethaf, mae’r prosiect Cymru dros Heddwch

Sydd yn cael ei redeg gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn y Deml Heddwch

A’i gefnogi gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri

Wedi bod yn gweithio gyda llawer o bartneriaid cenedlaethol a lleol,

Yn cynnwys y Pwyllgor Archifau yma yn Llangollen

I archwilio’r cwestiwn mawr hwn:

Yn y 100 mlynedd diwethaf ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at geisio heddwch?

Mae’n anrhydedd mawr cael gwahoddiad i’ch annerch chi heddiw

Ac mae braidd yn frawychus, o’i gymharu â’r ffigurau disglair sydd wedi camu i’r llwyfan hwn o’r blaen

Ond mae fy hanes i mewn rhai ffyrdd yn hanes Cymru, a hanes Llangollen, ac efallai, eich hanes chi?

Hanes a rennir o bobl gyffredin yn gwneud pethau anghyffredin

I adeiladu byd gwell.

 

Ym 1914-15, pan oedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn ei anterth

Cynigiodd Cymru loches i fwy na 4,500 o Ffoaduriaid o Wlad Belg

Oedd yn ceisio dianc rhag yr ymladd ar y ffrynt

Yn y 1930au, byddai Cymru’n mynd ymlaen i gynnig lloches i blant o Wlad y Basg

Oedd eisiau dianc rhag Rhyfel Cartref Sbaen

Ym 1922,

 

Darlledwyd

 

y Neges Heddwch gyntaf i Bobl Ifanc

gan blant Cymru i blant y byd

Ym 1923, llofnodwyd Deiseb Menywod dros Heddwch Cymru

gan 390,296 o fenywod ar draws Cymru gyfan

Mewn ymgyrch drws i ddrws anhygoel

Yn galw ar yr Unol Daleithiau i ymuno â Chynghrair y Cenhedloedd

A dod yn arweinydd mewn heddwch y byd.

Ym 1926, gadawodd Pererindod Heddwch Menywod Gogledd Cymru

Benygroes yn Sir Gaernarfon

Gyda 2,000 o fenywod oedd yn hedfan y  faner heddwch las

 

Aethant ar orymdaith i Gastell Caernarfon

Ac yna i Gonwy, ar hyd Arfordir Gogledd Cymru

A’r holl ffordd i Hyde Park

Ym 1926, cynhaliodd Cynghrair y Cenhedloedd eu Cyngres Heddwch Rhyngwladol

Yn Aberystwyth

Cyfwerth â Chynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig heddiw

Ym 1929, cynhyrchodd Pwyllgor Ymgynghorol Addysg Cymru – Athrawon Cymru –

nid yn unig y cwricwlwm ‘Addysg Heddwch’  cyntaf yn y byd

Ond hefyd, maniffesto ar gyfer Etholiad Cyffredinol 1929

Byddai eu syniadau yn mynd ymlaen i gael eu cadw’n gysegredig

Fel y glasbrint y sefydlwyd UNESCO arno

Ym 1935, Pleidlais Heddwch

 

Ym 1938, agorwyd Teml Heddwch Cymru ym Mharc Cathays, Caerdydd.

Yr adeilad cyntaf yn y DU wedi’i gysegru i achos Heddwch.

Ym 1939…

Daeth y byd i ben.

Ym 1946, derbyniodd neges heddwch y plant ymateb ddirdynnol – gan blant yr Almaen.

“Mae’n flynyddoedd ers i ni glywed gan blant Cymru

SUT AETH PETHAU’N DYWYLL.

Buasem wrth ein boddau’n clywed gennych chi eto. “

Llangollen

Ym mis Mehefin 1947, yn ymgodi o erchylltra’r Ail Ryfel Byd, nid oedd dim yn cyfleu ysbryd ‘BYTH ETO’

Yn fwy na’r syniad o ŵyl gerddoriaeth, mewn lleoliad hardd, gyda heddwch a chymodi yn genhadaeth iddi

Llenwodd 52 côr o bob cwr o’r DU, a 10 o wledydd eraill,

Gae chwarae’r ysgol leol, y safwn arno nawr.

Ym 1949, darlledwyd Neges Heddwch y Plant i’r byd o Langollen

Cyflwynodd Llinos Roberts y neges gyntaf, o’r union lwyfan hon

Hyd at 1983, fe ailadroddodd Neges Heddwch ac Ewyllys Da’r Urdd ei hun

Ac o’r adeg honno hyd heddiw, mae’r ddau wedi bod ar wahân ond yn gyflenwol

Am flynyddoedd lawer, fe ddilynodd fformat ffurfiol

Ac yn y blynyddoedd diweddar, mae wedi cael ei arwain a’i ysbrydoli llawer mwy gan bobl ifanc ac ieuenctid

Yn union fel y dylai fod!

 

Ym 1949, croesawodd Llangollen  Gôr Luebeck hefyd, gan ddangos heddwch a chymodi ar waith

Y cystadleuwyr cyntaf o’r Almaen

Roedd yr Ail Ryfel Byd yn dal yn fyw yn ein cof; roedd llawer yn Llangollen ac yn Luebeck wedi colli perthnasau yn ymladd ei gilydd

Ond ar ddydd Mawrth yr Eisteddfod, cynhaliodd y dref gyngerdd croeso arbennig

Oedd yn un o’r cyfnewidiadau diwylliannol cyntaf ar ôl yr Ail Ryfel Byd

Ym 1953, disgrifiwyd Côr Plant Obernkirchen gan Dylan Thomas, ar ei ymweliad â Llangollen, fel ‘yr angylion â phlethi’.

Aeth eu cân, ‘The Happy Wanderer’, i frig y siartiau

A gwerthodd recordiad y BBC / Parlophone filiynau

Am newid yn agwedd y cyhoedd mewn llai na degawd

O wrthwynebwyr gelyniaethus i gariad at gerddoriaeth

Wrth i ddiwylliannau wella drwy gerddoriaeth a chyfnewid

Dychwelodd y côr i Langollen eto ym 1960

Drwy’r 1940au a’r 50au, helpodd heddychwyr Cymru i sefydlu cyrff blaenllaw’r Cenhedloedd Unedig

Ysgrifenyddiaeth y Cenhedloedd Unedig

Rhaglen Ddatblygu’r UNDP

UNESCO

Ymgyrchoedd cadw heddwch y Cenhedloedd Unedig a’r cyngor diogelwch

Y Sefydliad Llafur Rhyngwladol ILO

Sefydliad Meteorolegol y Byd … Wel, fel arfer, mae gennym ni yng Nghymru lawer o brofiad o law.

Ym 1981, dechreuodd merched o Gasnewydd, Caerdydd ac Abertawe orymdaith i safle’r awyrlu yn Berkshire i brotestio yn erbyn arfau niwclear.

Ni aethant adref am 19 mlynedd, gan i wersyll heddwch Greenham Common i fenywod dyfu i fod yn un o’r arddangosiadau heddwch hiraf yn ein hanes diweddar.

Ym 1985, cysylltodd Dolen Cymru, sef menter efeillio gwlad â gwlad gyntaf y byd, Cymru â Lesotho yn Ne Affrica, sydd bellach yn ei 33edd blynedd

 

Ym 1995, cyrhaedded Côr o Serbia Langollen, ar ôl gorfod ymarfer mewn seler

A ffoi trwy reng flaen rhyfel y Balkans i ddod â llais cysoni i Langollen

Cri am heddwch ar garreg drws Ewrop ei hun.

Yn 2004, enwebwyd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ar gyfer Gwobr Heddwch Nobel

Mae’r Eisteddfod Ryngwladol yn rhan fawr o hanes Treftadaeth Heddwch Cymru

Ac mae Cymru’n rhan fawr o hanes rhyngwladol a threftadaeth yr Eisteddfod.

Chi

Ewch i’r Babell Archifau

Dewch i ddarganfod rhywfaint o storïau gwych drosoch chi eich hun

Am ryngwladolwyr ysbrydoledig, pobl gyffredin, a wnaeth bethau rhyfeddol

Yma yn Llangollen

Yn ogystal â defnyddio’r archifau

Allech chi wirfoddoli eich amser neu eich cefnogaeth?

Oes gennym ni unrhyw egin ddyngarwyr posib yn yr ystafell?

Allech chi helpu’r prosiect i ddechrau

ac i gael mynediad i Arian Treftadaeth y Loteri i gasglu’r storïau hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

Yn benodol, ar gyfer dathlu pen-blwydd Llangollen yn 75 oed ymhen pedair blynedd.

Hefyd – llofnodwch Ddeiseb y Trên Heddwch

Ar y Diwrnod Heddwch y Byd ym mis Medi, bydd y ddeiseb hon yn mynd ar y trên

o drefi ar draws Cymru, i Lundain

Yn galw ar Lywodraeth y DU i ymuno â’r Cytundeb Gwrth Twr Arfogaeth Niwclear

Ac yn mynd ar drywydd camau rhai o’r heddychwyr gwych o’r 20au a’r 30au

Does dim rhaid i chi fod yn Mandela i newid y byd

Mae pob un ohonom yn gallu gweithredu dros heddwch yn ein ffyrdd ein hunain

Rydym i gyd yn heddychwyr

Mae pob un ohonom yn gallu cofio colli’r rhyfel

Mae pob un ohonom yn gallu gwrthwynebu gwrthdaro

Mae pob un ohonom yn gallu cynnig lloches i ffoaduriaid

Mae pob un ohonom yn gallu hyrwyddo cydraddoldeb

Mae pob un ohonom yn gallu adeiladu undod byd-eang

Mae pob un ohonom yn gallu ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol

Mae pob un ohonom yn gallu cydweithio.

Mae pob un ohonom yn gallu creu heddwch yn ein hamser

Yn ein hystafelloedd dosbarth, meysydd chwarae, cymunedau, diwylliannau, gwledydd,
yn ein byd, ac yn ein calonnau a’n meddyliau,

Ar gyfer WCIA a Llangollen,

Ein dymuniad a rennir yw ysbrydoli

Cenhedlaeth newydd o ryngwladolwyr

Nid ysu â hiraeth am y gorffennol sydd wedi hen ddiflannu

Ond dysgu gydag ysbrydoliaeth, a meddwl ymholgar, am bresennol sydd yma nawr

Ac i losgi gyda brwdfrydedd, am fyd o heddwch a chyfiawnder

A dyfodol i chi ei siapio.

Felly…

Ysgrifennwch, crëwch, chwaraewch, canwch, siapiwch, gwnewch e’

Mae pob un ohonoch chi yn Heddychwyr Nawr

Dyma’ch cymunedau chi

Dyma’ch Eisteddfod ryngwladol chi

Dyma eich Cymru chi

Dyma’ch byd chi.

Dyma eich darn chi o heddwch.

Chi yw heddychwyr heddiw ac yfory

Gallwch siapio heddwch yn ein hamser.

Diolch yn fawr iawn – Diolch.

 

 

 

Taith Arddangosfa Cymru dros Heddwch yn lansio yng Nghaergybi

28739410628_3903f1848a_o

Written on 06-06-2018 by Craig Owen

Ym mis Mehefin, lansiwyd ‘Taith derfynol Arddangosfa Cymru dros Heddwch’ WCIA, yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi rhwng 6 Mehefin – 8 Gorffennaf 2018.

Mae’r arddangosfa, sydd yn cael ei hariannu gan y Loteri Treftadaeth, yn dwyn ynghyd gwaith sydd wedi cael ei wneud dros y bedair blynedd diwethaf gan gymunedau, ysgolion a grwpiau ieuenctid, i ddatgelu treftadaeth heddwch Cymru – ac yn edrych ar y cwestiwn “Yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at geisio heddwch? “

VIEW EXHIBITION ON FLICKR

Gweithredu dros Heddwch, Bryd Hynny a Nawr

Mae saith thema yn edrych ar ‘weithredoedd dros heddwch’ drwy’r cenedlaethau, a’u perthnasedd i faterion yn y byd heddiw, gan dynnu ar hanesion ‘rhyngwladolwyr ysbrydoledig’ a sut y ceisiodd pob un adeiladu byd gwell. Mae defnyddio lliwiau Baner Heddwch y 1960au i lywio dyluniad a themâu’r arddangosfa wedi cynhyrchu arddangosfa liwgar dros ben, gyda thapestri cyfoethog o hanesion gan wirfoddolwyr yn cael eu harddangos, yn cynnwys dyfais sgrin gyffwrdd ddigidol a llyfr o flogiau.

DOWNLOAD VISITORS GUIDE English

Cymraeg

Celf Heddwch ‘Heddychwyr’ Ifanc

Mae WCIA yn falch dros ben o fod wedi cael y cyfle i weithio gydag Ysgol David Hughes ym Mhorthaethwy, i arddangos ymatebion artistig o’r ‘Gwobrau Heddychwyr Ifanc’ diweddar. Ar sail y rhain, mae myfyrwyr wedi cynhyrchu llyfryn gwych i rannu’r ysbrydoliaeth y tu ôl i’w gwaith.

DOWNLOAD ‘HEART OF PEACE’ BOOKLET – YMATEBION ARTISTIG HEDDYCHWYR IFANC

Dathlu Rhyngwladolwyr Lleol

Mae sawl sefydliad lleol o Ynys Môn a Gwynedd yn cael eu dathlu yn yr arddangosfa hefyd am eu cyfraniad tuag at ryngwladoliaeth Gymreig, gan gynnwys y grŵp ymgyrchu UNA Menai (Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig), Cyswllt Lesotho Cymru Dolen Cymru, Gwerin y Coed / the Woodcraft Folk, a Cymdeithas y Cymod / the Fellowship of Reconciliation

Taith Arddangosfa Cymru Gyfan

Yn dilyn yr arddangosfa yng Nghaergybi, bydd yr arddangosfa yn symud ymlaen i’r lleoliadau canlynol:
• Abertawe ym mis Medi,
• Merthyr Tudful ym mis Hydref, a’r
• Deml Heddwch yng Nghaerdydd trwy Fis Rhagfyr 2018
• Storiel ym Mangor ym mis Mawrth 2019.
• Aberystwyth ym mis Mai 2019

Bydd arddangosfeydd ‘dros dro’ hefyd yng:
• Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, Conwy / Sir Ddinbych (Mawrth-Mai 2018)
• Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, Gorffennaf 2018
• Machynlleth, Canolfan Owain Glyndŵr, Awst 2018