Adnoddau a gwybodaeth o’n Cynhadledd Dysgu Byd-eang digidol

Yma fe welwch adnoddau a gwybodaeth ddefnyddiol o’n Cynhadledd Dysgu Byd-eang ddigidol gyntaf

Gweithgaredd grŵp

Rhannwyd cyfranogwyr yn ystafelloedd trafod i ganolbwyntio ar ddysgu byd-eang.

Roedd yr enghraifft a roddwyd yn canolbwyntio ar diwrnod buddugoliaeth yn Ewrop a gofynnwyd i grwpiau drafod safbwyntiau ar y diwrnod hwn a sut y gallwch sicrhau bod safbwyntiau lluosog yn cael eu hadlewyrchu yng nghwricwlwm ysgolion, ar gyd-destun lleol, cenedlaethol a byd-eang.

Dyma’r rhestr o safbwyntiau’r tîm ar Diwrnod Fuddugoliaeth yn Ewrop

Edrychwch ar y cyflwyniad PowerPoint yn llawn yma –Pam dinasyddiaeth fyd-eang gwrth-hiliol

Adborth

Cawsom adborth cadarnhaol ar y cyfyngiad, gyda mwy na hanner yn cytuno bod y digwyddiad yn ddefnyddiol a dywedodd 98 y cant o’r rhai a roddodd adborth y byddent yn mynychu digwyddiad tebyg.

Dyma’r canlyniadau yn llawn – Adborth

 

Gwybodaeth Defnyddiol

 Rydym wedi ysgrifennu cyfeiriadur o weithgareddau a gynigir gan aelodau o Gynghrair Dysgu Byd-eang Cymru. Darllenwch amdanynt i gyd yma :Cyfeiriadur-o-rai-or-Cyfleoedd-Dysgu-Byd-eang-sydd-ar-gael-yng-Nghymru

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *