CYFNEWID UNA: CYSYLLTU CYMRU I’R BYD

YMUNWCH I DDATHLU EFFAITH CYFNEWIDIADAU BYD-EANG AR BOBL A CHYMUNEDAU IFANC YNG NGHYMRU.

Senedd event W

RHAGFYR 4YDD, 12.00-2.00PM

Cyflwyniad a ddilynir gan y cyfle i wrando ar straeon sydd wedi newid bywydau yn uniongyrchol o lyfrgell ddynol o bobl ifanc sydd wedi gwirfoddoli dramor.

Darperir lluniaeth gyda chyfleoedd lluniau.

Rhowch amser ar gyfer gwiriadau diogelwch.

RSVP: https://www.eventbrite.co.uk/e/together-with-una-tickets-52711482463