Hanesion Heddwch Cudd

Rhwng 2016 a 2018, bydd Cymru dros Heddwch yn cefnogi gwirfoddolwyr, ysgolion a grwpiau cymunedol ledled Cymru i ddarganfod hanesion heddwch cudd, ac i ddechrau rhannu eu straeon yn gyhoeddus er mwyn dod â stori ‘treftadaeth heddwch’ Cymru ynghyd. Mae’r adran ‘Hanesion Heddwch Cudd’ wedi cael ei pharatoi i’ch arwain drwy’r broses o chwilio a chynhyrchu eich prosiectau eich hunain, gyda dolenni at gyfeirnodau ac adnoddau defnyddiol ar-lein er mwyn ei gwneud hi mor rhwydd â phosibl – ac i ddatblygu sgiliau newydd, trosglwyddadwy, ar yr un pryd!

1. Cynllunio (penderfynu ar gynnyrch, pwnc a safbwynt – a chynllunio eich prosiect)
2. Ymchwilio (defnyddio adnoddau Ar-lein ac Oddi ar-lein)
3. Cofnodi (Cyfweld â phobl, Digideiddio dogfennau / delweddau neu recordio Hanesion Llafar)
4. Ysgrifennu / Golygu (ar gyfer Blogiau, erthygl nodwedd ar gyfer y cyfryngau lleol / cymunedol, traethodau neu draethodau hir)
5. Cyflwyno (Adrodd Straeon yn Ddigidol / ffilmiau byrion, pecynnau cyflwyno ac animeiddio)
6. Rhannu (Cyhoeddi ar-lein a hyrwyddo drwy’r Map Heddwch a’r Cyfryngau Cymdeithasol)

 

Canllaw Hanesion Heddwch Cudd ar gyfer Ysgolion a Grwpiau Cymunedol

 

Mae’r Pecyn Offer yma ar gyfer athrawon a chydlynwyr cymunedol i’w ddefnyddio gyda grwpiau neu unigolion sy’n gwneud prosiectau hanesion heddwch cudd hunan-arwain..

Download (English)  Lawrlwytho (Cymraeg)

ally price screen grab