Addysg a llwyddiant

Beth sydd gan y sefyllfaoedd hyn yn gyffredin?

Ar ôl archwilio diwylliant a chyd-destun, cyn symud ymlaen at sgiliau ymchwil, gadewch inni gymryd eiliad i fyfyrio ar sut mae’r system addysg yn rhyngblethu â hyn.

Mae gan Charlotte Church berfformiad academaidd rhesymol, ond dychwelodd at ddysgu yn nes ymlaen. Gofalodd am ei mam a bu’n seren yn ifanc. Ailddiffiniodd Church ei hymagwedd at ddysgu’r diwrnod y penderfynodd godi copi o’r cylchgrawn New Scientist yn lle Cosmopolitan yn yr archfarchnad. Ar “The Infinite Monkey Cage’ siaradodd am ofyn iddi’i hun pam na allai fod yn wyddonydd hefyd, a dymunai ei bod wedi gwneud pethau’n wahanol yn yr ysgol. Daeth i ymgyrchu dros newid hefyd (yn enwedig ar newid yn yr hinsawdd) yn ddiweddarach mewn bywyd – pan gafodd hi blant, roedd hi’n sylweddoli pa mor bwysig oedd y materion hyn.

Made with Padlet

0% Complete
0/6 Steps