Dinasyddion moesegol gwybodus o Gymru a’r byd

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Yn y cwrs hwn, bydd cyfranogwyr yn:

  • Nodi’r hyn mae’n ei olygu i fod yn ddinesydd moesegol, gwybodus o Gymru a’r byd
  • Archwilio adnoddau a methodolegau i ddatblygu ac asesu dinasyddion moesegol, gwybodus o Gymru a’r byd
  • Edrych ar astudiaethau achos i archwilio dulliau trawsgwricwlaidd o ddatblygu dinasyddion moesegol, gwybodus o Gymru a’r byd

Ddim yn siŵr sut i lywio’r cwrs? Gwyliwch fideo cyflwyniadol byr.

Mae’r cwrs yn defnyddio Padletau hefyd, er mwyn i chi allu cyfnewid syniadau gyda chyfranogwyr eraill y cwrs. Os nad ydych chi wedi defnyddio Padlet o’r blaen, gallwch wylio ein fideo byr.

Mae’r cwrs gwreiddiol wedi cael ei ysgrifennu gan WCIA ac Oxfam Cymru. Mae’r gwaith o greu’r cwrs hwn wedi cael ei ariannu gan y Cyngor Prydeinig fel rhan o Raglen Addysg Ryngwladol Llywodraeth Cymru.