Canmlwyddiant Apêl Merched – Gweithgareddau i Ysgolion

Wrth i’r prosiect Deiseb Heddwch fynd yn ei flaen, a diolch i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, rydym wedi gallu cefnogi partneriaid i greu rhaglen gyffrous o adnoddau a gweithgareddau i helpu ysgolion i rannu stori deiseb heddwch y menywod.

Pecyn Adnoddau Ysgolion

Gyda chefnogaeth gan yr addysgwyr heddwch a dinasyddiaeth brofiadol yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, rydym wedi creu pecyn o adnoddau sy’n seiliedig ar gwricwlwm i gefnogi athrawon i ddefnyddio stori’r ddeiseb yn eu haddysgu, yn CA2 a CA3. Mae hyn yn cynnwys:

  • Gweithgareddau sy’n adrodd hanes Deiseb Heddwch y Merched neu’n helpu myfyrwyr i ddarganfod y stori drostynt eu hunain. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd.
  • Gweithgareddau sy’n ymwneud â ‘Cynefin’, yn galluogi disgyblion i archwilio cyd-destun daearyddol, hanesyddol, moesol a chrefyddol y ddeiseb, a’i arwyddocâd parhaus heddiw.
  • Gweithgareddau trawsgwricwlaidd, sy’n helpu disgyblion ymchwilio ymhellach i wahanol agweddau o’r stori ac archwilio eu harwyddocâd.
  • Gweithgareddau sy’n cefnogi disgyblion i weithredu ar fater sydd o bwys iddynt, wedi’i ysbrydoli gan esiampl y Ddeiseb Heddwch i Fenywod.

Lawrlwythwch y pecyn ac adnoddau ychwanegol fan hyn:

Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd

Rydym hefyd wedi cefnogi’r Urdd i greu Pecyn Addysg i ysgolion sy’n ymwneud â Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2024, sy’n seiliedig ar stori’r ddeiseb. Mae’r gweithgareddau amdano neges eleni yn ogystal â’i hanes, sydd â chysylltiadau agos ag hanes creu’r ddeiseb yn y 1920au. Bydd y rhain ar gael erbyn diwedd mis Mawrth yn uniongyrchol o wefan yr Urdd:  Neges Heddwch | Urdd Gobaith Cymru

Siaradwyr yn eich ysgol

Tan ddiwedd 2024, mae gennym dîm o swyddogion ymgysylltu cymunedol sydd ar gael i ddod i siarad â myfyrwyr ac i arwain gweithdai, heb unrhyw gost i’ch ysgol. Os hoffech drefnu ymweliad, e-bostiwch post@academiheddwch.cymru  i gael gwybod mwy, ac i drafod posibiliadau.

Ymweliadau arddangosfa ‘Hawlio Heddwch’ a gweithdai, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae’r gist wreiddiol, rhai o’r deisebau a chasgliadau’r amgueddfa sy’n ymwneud ag ymgyrchoedd heddwch, gan gynnwys gwersyll heddwch Comin Greenham, yn cael eu harddangos yn yr amgueddfa tan 15 Medi 2024. Mae’r tîm addysg yno wedi creu rhaglen o weithdai perthnasol sy’n addas i blant 11-14 mlwydd oed, ond mae modd addasu’r cynnwys i wahanol oedranau. Am fwy o wybodaeth ewch i: Hawlio Heddwch (amgueddfa.cymru)

Mewn Cymeriad: Annie Cwrt Mawr

Wedi’i ddatblygu’n wreiddiol gyda chefnogaeth Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a’i greu a’i chynhyrchu gan y cwmni theatr Mewn Cymeriad/In Character, mae’r prosiect Deiseb Heddwch wedi gallu ariannu addasiad o’r ddrama ‘Annie Cwrt Mawr’ ar gyfer ysgolion uwchradd. Drama un ferch yn seiliedig ar fywyd Annie Jane Hughes Griffiths yw ‘Annie Cwrt Mawr’. Roedd Annie yn ymgyrchydd dros heddwch, a roddodd lais i fenywod Cymru ar gydraddoldeb a materion

rhyngwladol. Yn 1924, arweiniodd ddirprwyaeth o Gymru i gyflwyno’r Ddeiseb Heddwch am ‘Fyd Di-ryfel’ i fenywod yr Unol Daleithiau. Drama am ddelfrydiaeth, angerdd a gobaith.

Mae yna ychydig o arian i gefnogi rhai sioeau drwy’r prosiect (e-bostiwch post@academiheddwch.cymru  i ddarganfod mwy), neu gall ysgolion drefnu ymweliad yn uniongyrchol â’r cwmni theatr drwy gysylltu â gwyb@mewncymeriad.cymru

Ysgol Gynradd Alaw :