Dysgu Byd-eang


Dysgu Byd-eang

Roedd disgyblion a staff yn ystyried bod y gweithgareddau yn ymroddgar ac yn ysgogol iawn…mae WCIA wedi gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’n rhaglen.

Rydym yn ysbrydoli diddordeb pobl mewn materion byd-eang ac yn datblygu eu dealltwriaeth o pam mae’r materion hyn yn berthnasol i fywydau pob un ohonom. Rydym yn meithrin sgiliau a hyder pobl i archwilio gwahanol safbwyntiau ac yna’n cymryd camau gwybodus. Yn y modd hwn, rydym am i bawb yng Nghymru deimlo y gallant wneud gwahaniaeth i’r heriau cyffredin hyn.

Edrychwch ar y rhaglen ar gyfer 2021 isod: