Cymru dros Heddwch

Cymru dros Heddwch / Wales for Peace 

Bydd y prosiect pedair blynedd hwn yn mynd i’r afael ag un cwestiwn allweddol:Wales for Peace collage

Yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at geisio heddwch?

Ein nod yw ennyn 100,000 o bobl i ddarganfod, rhannu a dysgu o dreftadaeth heddwch Cymru – y bobl a’r sefydliadau sydd wedi bod yn rhan o’r chwilio hwn, ac y mae eu storïau heb eu dweud i raddau helaeth.

Byddwn hefyd yn cysylltu’r stori hon gyda gwrthdrawiadau heddiw a safbwyntiau cyfredol pobl ar gyflawni heddwch, fel bod treftadaeth yn cael ei gweld fel stori fyw, berthnasol sy’n parhau i atseinio heddiw.

 

Borth Addysg Cymru dros HeddwchWales for peace logo

Rhwng 2015 a 2018 byddwn yn dod â llwyth o adnoddau addysg cyffrous ynglyn â threftadaeth heddwch Cymru at ei gilydd mewn un lle gyda chysylltiadau â’r cwricwlwm yng Nghymru, llythrennedd a rhifedd, ADCDF (Addysg ar gyfer Datblygu Cynaladwyedd a Dinasyddiaeth Byd-Eang) a’r Bac Cymreig.

Bydd yr holl ddeunyddiau dysgu a ddatblygir yn ystod y prosiect yn cael eu cysylltu â’r Cwricwlwm Cymreig. Er mwyn gweld sut mae prosiect Cymru dros Heddwch yn berthnasol i bynciau ar draws y cwricwlwm, edrychwch ar ein dogfen mapio’r cwricwlwm.

Y mae nifer o adnoddau sydd yn galluogi ysgolion i edrych ar themáu yn ymwneud â heddwch yn bodoli eisoes.