Adnoddau ar gyfer P4C

P4C Pathways Interactive PDF

Llwybrau P4C
Fersiwn 2.1

PDF 50 tudalen Rhyngweithiol

——————————————————————-
Yr Adnodd rhad ac am ddim i ddechreuwyr i ymarferwyr profiadol mewn P4C
——————————————————————-

“Rwy’n credu ei fod yn hollol wych – cymaint yno – cefndir, dull, adnoddau, gwerthuso – popeth y byddai angen i athro cyfeirio at!”
– Athro, Pen-y-bont

Mwy o Adnoddau ar gyfer P4C

Mae modd defnyddio’r dull P4C ar y cyd ag unrhyw adnodd sy’n hybu meddwl yn feirniadol ac yn greadigol. Gall hyn gynnwys storïau, erthyglau, cerddi, ffotograffau, gwaith celf neu gerddoriaeth sydd gan yr ysgol yn barod.

Ein bwriad wrth awgrymu’r canlynol yw cynnig syniadau defnyddiol ar gyfer adnoddau ychwanegol, os ydych yn meddwl am ddatblygu P4C ymhellach.

Circle 3Dinasyddion sy’n Meddwl: Sut i wneud ABCh yn Athronyddol

Adnodd dwyieithog gan WCIA ei hunan yw hwn. Fe’i cynhyrchwyd yn 2005 gyda nawdd gan Sefydliad Esmée Fairbairn. Mae’n becyn sylfaenol sy’n addas i’w lungopïo ac sy’n cynnig cyflwyniad i P4C ac mae’n pwysleisio’r cysylltiadau rhwng P4C ac Agweddau a Gwerthoedd y sonnir amdanynt yn y Fframwaith ABCh. Mae’n cynnwys gweithgareddau rhagarweiniol ymarferol ac enghreifftiau o ysgogiadau ar gyfer ymchwiliadau athronyddol.

Lawrlwythwch Pecyn CA2 Dinasyddion sy’n meddwl

Lawrlwythwch y Lluniau ar gyfer Gweithgaredd 4

Circle 3

Awgrymiadau pellach

Gallech hefyd ddilyn y dolenni canlynol i weld rhestrau pellach o adnoddau cymeradwy:

SAPERE
Dysgu heriol – rhestr James Nottingham o adnoddau ar lein ac ar bapur
P4C mewn Gwyddoniaeth – Prifysgol Ulster

Circle 3

Adnoddau a gedwir gan WCIA

Rhestr yw hon o’r holl adnoddau a gedwir gennym yn ein swyddfa. Rydym yn eu defnyddio wrth gynnal sesiynau hyfforddi i athrawon ac arddangosiadau yn yr ystafell ddosbarth. Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda os carech daro heibio i weld yr adnoddau. Maent oll yn yr iaith Saesneg.

Circle 3

Llyfrau lluniau
Mae modd defnyddio llawer o’r llyfrau hyn gydag amryw o grwpiau oedran. Mae gennym hefyd gyflwyniad ardderchog i ddefnyddio llyfrau lluniau wrth weithio gyda P4C – Storywise gan Karin Murris a Joanna Haynes (Dialogue Works, 2000).

Dinosaurs and All That Rubbish gan Michael Foreman (Puffin, 1974)
Emily’s Art gan Peter Catalanotto (Aladdin, 2001)
Fox Eyes gan Margaret Wise Brown a Garth Williams (Lions, argraffiad 1980)
Frog Is Frog gan Max Velthuijs (Andersen, 1996)
How to Live Forever gan Colin Thompson (Red Fox, 1998)
Not Now, Bernard gan David McKee (Red Fox, 1990 edition)
Something Else gan Kathryn Cave a Chris Riddell (Puffin, 1995)
The Gruffalo gan Julia Donaldson Axel Scheffler (Macmillan, 1999)
The Last Noo-Noo gan Jill Murphy (Walker, argraffiad 2006)
The Rabbits gan John Marsden & Shaun Tan (Lothian, 1998)
The Three Robbers gan Tomi Ungerer (Phaidon, 2008)
Tusk Tusk gan David McKee (Andersen, argraffiad 2006)
Where the Wild Things Are gan Maurice Sendak (Red Fox, argraffiad 2000)
Would You Rather… gan John Burningham (Red Fox, argraffiad 1999)
Zoo gan Anthony Browne (Red Fox, 1994)

Circle 3

Y Cyfnod Sylfaen

But Why? Developing philosophical thinking in the classroom gan Sara Stanley gyda Steve Bowkett (Network Educational Press, 2004)
First Stories for Thinking gan Robert Fisher (Nash Pollock, 1999)

Circle 3

Cyfnod Allweddol 2 neu 3

Caribbean Stories/Central and South American Stories adroddwyd gan Robert Hull (Wayland, 1994)
Games for Thinking gan Robert Fisher (Nash Pollock, 1997)
I Was Only Asking gan Steve Turner (Lion, 2004)
Poems for Thinking gan Robert Fisher (Nash Pollock, 1997)
Songs, Games & Stories from Around the World (UNICEF, 1990)
South & North, East & West: The Oxfam Book of Children’s Stories gan Michael Rosen (golygydd) (Walker, 1992)
Stories for Thinking gan Robert Fisher (Nash Pollock, 1996)
Tales of Wisdom & Wonder adroddwyd gan Hugh Lupton (Barefoot, 1998)
Talking Points: Homelessness gan Kaye Stearman (Wayland, 1998)
Values for Thinking gan Robert Fisher (Nash Pollock, 2001)
Wake Up, World! A Day in the Life of Children Around the World gan Beatrice Hollyer (Oxfam/Frances Lincoln, 1999)
World of Festivals, The gan Philip Steele (MacDonald Young, 1996)

 

Circle 3

Cyfnod Allweddol 4 / Ôl-16

Citizenship in Focus: Human Rights gan Simon Foster (Collins Educational, 1999)
Great Speeches/Poets/Interviews of the 20th Century (cyfres Guardian, 2007-2008)
Philosophy Files, The gan Stephen Law (Dolphin, 2002)
Pig That Wants To Be Eaten, The (and ninety-nine other thought experiments) gan Julian Baggini (Granta, 2005)
What If? (450 questions to get teenagers talking, laughing, and thinking) gan Les Christie (Youth Specialties, 1996)

Circle 3

Cyffredinol

Analyse It! 10 Minute Activators gan Jean Edwards (ThinkShop, 2001)
Archive: Photographs 1985-2005 gan Mark Howard (Base25 Editions, 2005)
Big Book of Blobs, The gan Pip Wilson a Ian Long (hunan-gyhoeddiad, 2005)
Developing Thinking Across the Curriculum (llyfr a DVD – BBC Wales/Estyn/Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2006)
Improving Thinking in the Classroom gan Ralph Pirozzo (2nd edition, Hawker Brownlow, 2007)
Little Book of Thunks, The – 260 questions to make your brain go ouch! gan Ian Gilbert (Crown House, 2007)
M.C. Escher: Taschen Portfolio (Taschen, 2004)
P4C: A Mixed-Age Approach (VHS, Age Concern Barrow & District, 2004)
Philosophy in 30 Days gan Dominique Janicaud (Granta, cyfieithiad 2005)
Regarding Religion: Ideas for School, Classroom and Community (Bradford Education, 1998)
SAPERE Samples DVD (SAPERE, 2006)
Starters for Thinking gan Robert Fisher (Nash Pollock, 2006)
Tidying Up Art gan Ursus Wehrli (Prestel, 2003)

Circle 3

Theori

Education and Democracy – Principles and Practices gan A V Kelly (Paul Chapman, 1995)
Philosophy of Childhood, The gan Gareth B. Matthews (Prifysgol Harvard, 1996)
Teaching Thinking: Philosophical Enquiry in the Classroom (3ydd argraffiad) gan Robert Fisher (Continuum, 2008)
“Thinking globally: The challenges of global education” in Teaching Thinking & Creativity, Cyfrol 8:2, Rhifyn 23 (2007)
Philosophy for Global Citizenship project report (Cumbria Development Education Centre, 2005)