Cysylltu Dosbarthiadau

Fel rhan o Gysylltu Dosbarthiadau, byddwn yn rhedeg cyfleoedd datblygu proffesiynol am ddim i athrawon ac arweinwyr ysgol dros y 3 blynedd nesaf. Byddwn yn cynnig y cyrsiau canlynol:

  • Athrawon fel ymchwilwyr (lefelau 1 a 2)
  • Cynnal Partneriaethau Teg a Chynaliadwy (lefelau 2 a 3)
  • Addysgu meddwl yn feirniadol a datrys problemau
  • Dinasyddiaeth athrawo
  •  Addysgu creadigrwydd a dychymyg
  • Addysgu cyfathrebu a chydweithredu
  • Addysgu arweinyddiaeth myfyrwyr a datblygiad personol

Cynhelir y cwrs gan ein hyfforddwyr profiadol mewn lleoliadau ar draws Cymru a gellir ei gwblhau drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Bydd dyddiadau cwrs, lleoliadau a gwybodaeth am gofrestru ar gyfer 2019.

Os hoffech archebu cwrs wedi ei deilwra, cwblhewch y ffurflen ar safle Cysylltu Dosbarthiadau’r Cyngor Prydeinig.

Cefndir Cysylltu Dosbarthiadau

Mae Cysylltu Dosbarthiadau drwy Ddysgu Byd-eang yn gweithio gydag ysgolion ar draws y byd i helpu pobl ifanc i ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau i wneud cyfraniad cadarnhaol nawr ac yn y dyfodol. Darganfod mwy…

Partneriaeth rhwng y Cyngor Prydeinig a’r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol yw Cysylltu Dosbarthiadau.